Fjärrundervisning i teckenspråk

I filmen får du veta mer om hur fjärrundervisning i teckenspråk fungerar. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Fjärr­undervisning i tecken­språk

Med vår fjärrundervisning kan barn och elever få undervisning i svenskt teckenspråk – oavsett var i Sverige de bor.

Undervisning via Skype

Elever som har fjärrundervisning kopplar en gång i veckan upp sig på Skype från sin hemskola. Där träffar de sin teckenspråkslärare och sina klasskamrater – elever från andra skolor som också vill lära sig svenskt teckenspråk.

Målet med fjärrundervisningen är att eleverna ska få

  • ett regelbundet stöd i sin teckenspråksinlärning
  • tätare social kontakt med andra som använder svenskt teckenspråk
  • ökade möjligheter att själva kunna välja språk utifrån situation och behov
  • möjlighet att förbättra sina kunskapsresultat.

Anpassad undervisning i små grupper

En fjärrlektion är 30–45 minuter lång beroende på vilken årskurs barnet går i. Eleverna måste inte ha några förkunskaper för att delta – teckenspråksläraren anpassar undervisningen efter elevernas kunskapsnivå och sätter ihop grupper där alla kan ungefär lika mycket. Undervisningsgrupperna är små (3–5 elever i varje grupp) och eleven är med i samma grupp under hela läsåret.

Vem kan få fjärrundervisning?

Vi erbjuder fjärrundervisning i svenskt teckenspråk till elever i årskurs 1–9 som

  • är döva eller har en hörselnedsättning som gör att de tillhör specialskolans målgrupp (skicka med audiogram i ansökan)
  • har syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning.

För att lära sig svenskt teckenspråk fullt ut behöver eleven träffa andra teckenspråkiga i en teckenspråkig miljö. Vi rekommenderar därför att elever som får fjärrundervisning också kommer till en specialskola med jämna mellanrum, till exempel via deltidsutbildning eller teckenspråksveckor.

Vi samarbetar med hemskolan

Hemskolan måste alltid godkänna att eleven deltar i fjärrundervisning. Detta beror bland annat på att fjärrundervisningen i teckenspråk ligger utanför timplanen, vilket innebär att hemskolan kan behöva göra anpassningar i elevens schema för att han eller hon ska kunna delta. Anpassningarna kan till exempel vara att eleven får fjärrundervisning på elevens val, innan skolan börjar eller mellan två andra lektioner. Tillsammans med hemskolan kommer vi överens om vilket av våra tillgängliga lektionspass som fungerar för eleven.

Vad krävs av hemskolan?

Fjärrundervisning i teckenspråk kostar ingenting, varken för eleven eller för hemskolan. Däremot behöver hemskolan tillhandahålla

  • en lämplig lokal där eleven kan sitta ostört
  • en dator med ett konto på Skype (gärna Skype för företag)
  • en handledare som kan vara med eleven under fjärrlektionen.

Prata med hemskolan innan du ansöker

Prata gärna med rektorn på barnets hemskola innan du ansöker om fjärrundervisning. När vi har fått din ansökan tar vi kontakt med hemskolan för att prata igenom förutsättningarna för just ditt barn och hitta ett upplägg som fungerar. När hemskolan har godkänt att eleven deltar i fjärrundervisning får du mer information ifrån oss om när undervisningen börjar och hur det går till.

Ansökan till fjärrundervisning

Om du vill ansöka om fjärrundervisning för ditt barn fyller du i ansökan om fjärrundervisning i teckenspråk (Word-dokument, 28 bytes) och mejlar eller postar den till oss. Adresser hittar du i ansökningsblanketten. Vi behöver din ansökan senast den 15 mars för höstterminen och senast den 15 oktober för vårterminen.

När vi har fått din ansökan och bedömt att ditt barn tillhör specialskolans målgrupp kontaktar vi hemskolan. Om hemskolan godkänner att barnet deltar i fjärrundervisning får du mer information ifrån oss om när undervisningen börjar och hur det går till.

Om du har frågor är du välkommen att mejla oss på fjarrundervisning@spsm.se eller gå in på Vanliga frågor om fjärrundervisning.

Antalet platser är begränsat

Antalet platser på fjärrundervisningen är begränsat, men du kan alltid skicka in en ansökan. Om ditt barn inte får plats just nu placerar vi er i kö och kontaktar er så snart det finns en ledig plats.

Publicerat onsdag 30 augusti 2017 Granskat torsdag 25 oktober 2018
Tillbaka till toppen