Fjärrundervisning i teckenspråk

I filmen får du veta mer om hur fjärrundervisning i teckenspråk fungerar. Om du vill ha filmen textad på svenska eller engelska trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

I filmen får du veta mer om hur fjärrundervisning i teckenspråk fungerar. Om du vill ha filmen textad på svenska eller engelska trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Fjärr­undervisning i svenskt tecken­språk

Med vår fjärrundervisning kan barn och elever få undervisning i svenskt teckenspråk – oavsett var i Sverige de bor.

Undervisning via Zoom

Elever som har fjärrundervisning kopplar en gång i veckan upp sig på Zoom från sin hemskola. Där träffar de sin teckenspråkslärare och sina klasskamrater – elever från andra skolor som också vill lära sig svenskt teckenspråk.

Målet med fjärrundervisningen är att eleverna ska få

  • ett regelbundet stöd i sin teckenspråksinlärning
  • tätare social kontakt med andra som använder svenskt teckenspråk
  • ökade möjligheter att själva kunna välja språk utifrån situation och behov.

Anpassad undervisning i små grupper

En fjärrlektion är 30–45 minuter lång beroende på vilken årskurs barnet går i. Eleverna måste inte ha några förkunskaper för att delta – teckenspråksläraren anpassar undervisningen efter elevernas kunskapsnivå och sätter ihop grupper där alla kan ungefär lika mycket. Undervisningsgrupperna är små (3–5 elever i varje grupp). 

Vem kan få fjärrundervisning?

Vi erbjuder fjärrundervisning i svenskt teckenspråk till elever i årskurs 1–9 som

  • är döva eller har en hörselnedsättning 
  • har syskon som är döva eller har en hörselnedsättning 
  • har föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning.

För att lära sig svenskt teckenspråk fullt ut behöver eleven träffa andra teckenspråkiga i en teckenspråkig miljö. Vi rekommenderar därför att elever som får fjärrundervisning också kommer till en specialskola med jämna mellanrum, till exempel via deltidsutbildning  eller teckenspråksveckor.

Vi samarbetar med hemskolan

För att en elev ska kunna delta i fjärrundervisning måste elevens hemskola godkänna det. Detta beror bland annat på att fjärrundervisningen i teckenspråk ligger utanför timplanen, vilket innebär att hemskolan kan behöva göra anpassningar i elevens schema för att han eller hon ska kunna delta.

Anpassningarna kan till exempel vara att eleven får fjärrundervisning på elevens val, innan skolan börjar eller mellan två andra lektioner. Tillsammans med hemskolan kommer vi överens om vilket av våra tillgängliga lektionspass som fungerar för eleven. 

Vad krävs av hemskolan?

Fjärrundervisning i teckenspråk kostar ingenting, varken för eleven eller för hemskolan. Däremot behöver hemskolan ordna en lämplig lokal där eleven kan sitta ostört och en handledare som kan vara med eleven under fjärrlektionen.

Den teknik som ni på hemskolan behöver tillhandahålla är:

  1. En enhet för Zoom-videomötenAlternativen är datorer av typen PC, Mac eller Chromebook. Även iPad fungerar teknikmässigt att ansluta till videomötet men skärmen blir då för liten.
  2. WebbkameraIntern webbkamera i bärbar dator eller extern webbkamera.
  3. Nätverksåtkomst – Helst via nätverkssladd men ett bra och stabilt trådlöst nätverk (wi-fi) kan fungera.
  4. Stor skärm – Vi rekommenderar minst 14 tum, gärna mellan 20-60 tums skärm för att visuellt kunna delta i lektionen. Om enheten har mindre skärm än detta kan man ansluta en större extern skärm och en extern webbkamera fäst på den. En bärbar dators skärm är ofta lite för liten och på gränsen men kan fungera. Skärmen på en iPad är oftast för liten för att eleven ska kunna se alla bra.

Ansökan till fjärrundervisning

För att söka till fjärrundervisning fyller ni i ansökan till fjärrundervisning i svenskt teckenspråk (PDF-dokument, 156 kB). Skicka ansökan till den adress som finns angiven på ansökningsblanketten. Både barnets vårdnadshavare och rektor på barnets skola ska underteckna ansökan. Elever som är döva eller har hörselnedsättning behöver även styrka sin hörselnedsättning genom att bifoga en kopia på sitt CI-intyg eller audiogram i ansökan. Vi tar emot ansökningar löpande. 

Antalet platser på fjärrundervisningen är begränsat. Om ditt barn inte får plats just nu placerar vi er på en väntelista och kontaktar er så snart det finns en ledig plats.

Publicerat torsdag 25 november 2021