Fjärrundervisning i teckenspråk

I filmen får du veta mer om hur fjärrundervisning i teckenspråk fungerar. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Fjärr­undervisning i svenskt tecken­språk

Med vår fjärrundervisning kan barn och elever få undervisning i svenskt teckenspråk – oavsett var i Sverige de bor.

Undervisning via Skype

Elever som har fjärrundervisning kopplar en gång i veckan upp sig på Skype för företag från sin hemskola. Där träffar de sin teckenspråkslärare och sina klasskamrater – elever från andra skolor som också vill lära sig svenskt teckenspråk.

Målet med fjärrundervisningen är att eleverna ska få

  • ett regelbundet stöd i sin teckenspråksinlärning
  • tätare social kontakt med andra som använder svenskt teckenspråk
  • ökade möjligheter att själva kunna välja språk utifrån situation och behov
  • möjlighet att förbättra sina kunskapsresultat.

Anpassad undervisning i små grupper

En fjärrlektion är 30–45 minuter lång beroende på vilken årskurs barnet går i. Eleverna måste inte ha några förkunskaper för att delta – teckenspråksläraren anpassar undervisningen efter elevernas kunskapsnivå och sätter ihop grupper där alla kan ungefär lika mycket. Undervisningsgrupperna är små (3–5 elever i varje grupp) och eleven är med i samma grupp under hela läsåret. 

Vem kan få fjärrundervisning?

Vi erbjuder fjärrundervisning i svenskt teckenspråk till elever i årskurs 1–9 som

  • är döva eller har en hörselnedsättning som gör att de tillhör specialskolans målgrupp 
  • har syskon som är döva eller har en hörselnedsättning som gör att de tillhör specialskolans målgrupp
  • har föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning.

För att lära sig svenskt teckenspråk fullt ut behöver eleven träffa andra teckenspråkiga i en teckenspråkig miljö. Vi rekommenderar därför att elever som får fjärrundervisning också kommer till en specialskola med jämna mellanrum, till exempel via deltidsutbildning  eller teckenspråksveckor.

Vi samarbetar med hemskolan

För att en elev ska kunna delta i fjärrundervisning måste elevens hemskola godkänna det. Detta beror bland annat på att fjärrundervisningen i teckenspråk ligger utanför timplanen, vilket innebär att hemskolan kan behöva göra anpassningar i elevens schema för att han eller hon ska kunna delta.

Anpassningarna kan till exempel vara att eleven får fjärrundervisning på elevens val, innan skolan börjar eller mellan två andra lektioner. Tillsammans med hemskolan kommer vi överens om vilket av våra tillgängliga lektionspass som fungerar för eleven. 

Vad krävs av hemskolan?

Fjärrundervisning i teckenspråk kostar ingenting, varken för eleven eller för hemskolan. Däremot behöver hemskolan tillhandahålla

  • en lämplig lokal där eleven kan sitta ostört
  • en dator med ett konto på Skype för företag
  • en handledare som kan vara med eleven under fjärrlektionen.

Ansökan till fjärrundervisning

För att ansöka om fjärrundervisning i svenskt teckenspråk fyller du i ansökan om fjärrundervisning i svenskt teckenspråk (PDF-dokument, 156 bytes) och mejlar eller postar den till oss tillsammans med ett audiogram för den person i familjen som har en hörselnedsättning. Adressen hittar du i ansökan. För att vi ska kunna handlägga din ansökan måste både elevens rektor och vårdnadshavare ha skrivit under ansökan. 

Vi behöver din ansökan senast den 31 januari för kursstart kommande hösttermin. Rektor i ditt barns skola måste ge sitt godkännande och fylla i skolans kontaktuppgifter. Om din ansökan är komplett återkopplar vi till dig inom 30 dagar efter sista ansökningsdatum. Vi kontaktar dig om du behöver komplettera din ansökan. Om du inte kompletterar din ansökan efter påminnelse från oss går platsen vidare till annan sökande. 

Om du har frågor är du välkommen att mejla oss på fjarrundervisning@spsm.se eller gå in på Vanliga frågor om fjärrundervisning.

Antalet platser är begränsat

Antalet platser på fjärrundervisningen är begränsat, men du kan alltid skicka in en ansökan. Om ditt barn inte får plats just nu placerar vi er i kö och kontaktar er så snart det finns en ledig plats.

Ska ditt barn byta skola till hösten?

Om ditt barn ska byta skola till hösten behöver du ändå skicka in en ansökan den 31 januari. Du fyller då inte in i skolans uppgifter, utan kryssar X i "Ja"-rutan under rubriken "Ska du byta skola till höst?" och skickar in blanketten till oss innan sista ansökningsdag.

Om ditt barn får plats på fjärrundervisning till höstterminen behöver du innan höstterminens start komplettera din ansökan med rektors godkännande och skolans kontaktuppgifter. Innan sommarlovet skickar vi en påminnelse om att du behöver komplettera din ansökan med uppgifter om den nya skolan. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt barns nya skola i god tid, för att ditt barn snabbt ska kunna komma i gång med fjärrundervisningen. Vi behöver också tidigt besked om ditt barns nya skola inte godkänner fjärrundervisning, så att vi kan lämna platsen till en annan sökande som står i kö.

Om ditt barn redan får fjärrundervisning, men ska byta skola under nästa läsår behöver du innan höstterminens start skicka in ansökan på nytt med den nya skolans kontaktuppgifter och rektors godkännande.

Publicerat onsdag 30 augusti 2017 Granskat måndag 25 november 2019