Bilden visar en videokamera och texten Vodden Lika Värde.

Vodd: Tema dövblindhet - Gustav om det stöd han har fått och får i skolan

I detta avsnitt möter vi Gustav som lever med dövblindhet och som just nu studerar på barn- och fritidsprogrammet på riksgymnasiet. Han berättar om hur han upplevt det stöd han fick under åren på specialskola och även hur det nu går på riksgymnasiet. 

Ett samtal med Gustav om det stöd han har fått och får i skolan
Illustration av två personer som tecknar med varandra. Personen till höger har en hörapparat på sig.

Våra skolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning

Publicerat fredag 18 juni 2021