Vodd: Ekeskolan undervisar elever via Zoom

Ekeskolan är en statlig specialskola som tar emot elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning från hela landet. Under coronapandemin fick Ekeskolan en ny verklighet att förhålla sig till. De började testa skolavslutningar, elevrådsmöten och viss undervisning via Zoom, en digital videomötesplattform. Det blev överraskande resultat. Vi samtalar med personal på Ekeskolan om detta. 

Ekeskolan undervisar elever via Zoom

Publicerat tisdag 22 juni 2021