Jobba hos oss på specialskolan

Vill du arbeta för att alla barn och elever på specialskolan ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning? Som medarbetare på specialskolan är ditt viktigaste uppdrag att erbjuda elever som går på våra skolor en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.

Ditt viktigaste uppdrag som medarbetare hos oss

Som medarbetare hos oss är ditt viktigaste uppdrag att göra utbildningen och lärmiljöerna tillgängliga för våra elever. Vi arbetar ständigt med att utvärdera och utveckla tillgängligheten i våra lärmiljöer och använder olika språk-, kommunikations- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen i enlighet med målen i läroplanen för specialskolan.

Exempel på yrkesgrupper på våra skolor

Hos oss arbetar bland annat lärare, speciallärare, specialpedagoger, lärare i fritidshem, kuratorer, elevassistenter, psykologer, logopeder, skolsköterskor, skolläkare och boendepersonal. Vi har även teckenspråkstolkar, administratörer, samordnare, och andra tjänster inom skolutvecklings- och skolstödsenheter. Tillsammans bidrar vi alla till att våra elever ska få en likvärdig utbildning.

Det här erbjuder vi dig som medarbetare i specialskolan

Förutom att du får jobba med ett av Skolsveriges viktigaste uppdrag erbjuder vi:

 • En spännande och stimulerande arbetsplats där du har möjlighet att göra skillnad för våra elever.
 • Ett meningsfullt pedagogiskt arbete.
 • Professionell utveckling i ditt yrke med goda möjligheter till kompetensutveckling och individuell lönesättning.
 • Möjlighet till handledning och stöd av skolans elevhälsa.

Mer om vårt erbjudande till medarbetare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Så här går undervisningen till i specialskolan

Hur undervisningen går till i specialskolan beror på vilken målgrupp vi arbetar med. Det som är gemensamt för alla våra specialskolor är att vi jobbar med språk och kommunikation på olika sätt. Det är också självklart med ett individuellt anpassat stöd. Alla elever i specialskolan har behov av ett välutformat stöd och därför har personalen i specialskolan ett tätt samarbete runt varje elev.

Mer om hur undervisningen går till för respektive målgrupp samt vilka skolor vi har:

Jobba hos oss på specialskolan

Vill du arbeta på en specialskola?

Vill du att alla barn och elever
ska kunna nå målen i skolan?

Ditt viktigaste uppdrag hos oss
är att ge eleverna en bra lär-miljö.

Alla ska kunna lära sig och utvecklas.

Alla ska vara delaktiga. 

Hos oss får du ett viktigt arbete.

Jobbet är både meningsfullt och

stimulerande.

Ditt viktigaste uppdrag hos oss

Att göra utbildningen och lär-miljöerna
tillgängliga för våra elever
är det viktigaste hos oss.

Alla ska kunna vara med och lära sig.

Vi följer läro-planen för specialskolan.

Vi arbetar mycket med att
utvärdera hur tillgänglig skolan är.

Vi utvecklar hela tiden våra lärmiljöer.

Vi använder olika arbets-sätt.

De utvecklar elevernas språk,
kommunikation och kunskaper.

Det här kan du arbeta med på våra skolor

Det finns många yrkes-grupper i specialskolan.

Vi jobbar alla för att eleverna ska få
en bra och likvärdig utbildning.

Hos oss arbetar olika sorters pedagoger:

 • Lärare.
 • Special-lärare.
 • Special-pedagoger.
 • Fritids-pedagoger.

Vi har också bland annat:

 • Elev-assistenter.
 • Teckenspråks-tolkar.
 • Personal på boenden.

Inom elev-hälsa har vi till exempel:

 • Kuratorer.
 • Psykologer.
 • Skol-sköterskor.
 • Skol-läkare.
 • Logopeder.

Inom administration behöver vi:

 • Administratörer.
 • Samordnare.
 • Tjänster inom skol-utveckling.
 • Tjänster inom skol-stöds-enheter.

Det här får du som
medarbetare i specialskolan

Du får

 • ett av Sveriges viktigaste skol-uppdrag.
 • en spännande arbets-plats.
 • ett jobb som gör skillnad för eleverna.
 • utveckling i ditt yrke.
 • kompetens-utveckling.
 • individuell löne-sättning.
 • hand-ledning och stöd
  av skolans elev-hälsa.

Läs mer om att arbeta hos oss

Så här går undervisningen till
i specialskolan

Vi undervisar på många olika sätt.

Det beror på vilken mål-grupp vi arbetar med.

Det som är gemensamt för alla är att vi
jobbar mycket med språk och kommunikation.

Det är också själv-klart att vi ger
stöd som är anpassat till varje elev.

Alla elever i specialskolan behöver bra stöd.

Vi samarbetar därför runt varje elev.

Läs mer om undervisningen och
våra mål-grupper:

Lediga jobb

Publicerat onsdag 7 december 2022