Söka jobb

På arbetsförmedlingen finns specialister och specialfunktioner som stöd för arbetssökande med funktionsnedsättning.

Hur är det att som teckenspråkig jobba på en arbetsplats där teckenspråk inte är vanligt?

Dövas Förening i Örebro har tillsammans med Stiftelsen Activa, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Örebro Dövas Ungdomsklubb genomfört ett projekt med namnet "Arbetsmarknaden för döva och hörselskadade".

Syftet med projektet är att personer som är döva eller har en hörselnedsättning ska bli bättre förberedda på att ta sig in på den arbetsmarknaden.

Vardagens två språk - möte med yrkesarbetande Maria

Här får vi möta Maria Norberg som jobbar som egen företagare på Teckenbro AB. Hennes arbetsuppgifter växlar och hon använder tal i många sammanhang medan hon i andra situationer använder teckenspråk. Ibland använder hon också teckenspråkstolk.

Vardagens två språk - möte med yrkesarbetande Maria, på teckenspråk

Publicerat tisdag 29 oktober 2019