Riksgymnasium för elev med hörselnedsättning eller grav språkstörning

I Örebro kommun finns Sveriges enda riksgymnasium för dig som är döv eller har en hörselnedsättning, har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller har en grav språkstörning.

Få information om riksgymnasiet och framtida studier och yrkesval

Om du är elev på en av våra specialskolor svarar våra studievägledare på frågor om framtida studier, yrken och arbetsliv. De ger information om samhällets arbetsliv, villkor och samt information och stöd i att söka gymnasieutbildning eller annan fortsatt utbildning.

  • De vägleder och informerar elever inför studie- och yrkesvalssituationer.
  • De arbetar tillsammans med elevernas lärare i arbetet med elevernas studie- och yrkesval.
  • De är en resurs för lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet.

Om riksgymnasiet i Örebro

På riksgymnasiet går elever som är

  • döva
  • har en hörselnedsättning
  • kombinerad syn- och hörselnedsättning (dövblindhet) eller
  • grav språkstörning.

Riksgymnasiet erbjuder 15 nationella gymnasieprogram och alla introduktionsprogram. Eleverna undervisas i små klasser.

Riksgymnasiet finns integrerade på tre av Örebros gymnasieskolor: Rudbecksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet. Samtliga skolor har också hörande elever.

För dig som är döv eller har en hörselnedsättning

Du kan välja om du vill ha undervisning på svenskt teckenspråk eller på talad svenska med stöd av hörselteknik beroende på om du söker till Riksgymnasiet för döva eller Riksgymnasiet för hörselskadade.

För dig med kombinerad syn- och hörselnedsättning

Du kan liksom övriga elever med hörselnedsättning välja om du vill ha undervisning på svenskt teckenspråk eller på talad svenska med stöd av hörteknik. Du gör detta val vid ansökan. Du kan även få stöd av riksgymnasiets dövblindsamordning, som ser till att du får den hjälp du behöver under studierna. 

För dig med grav språkstörning

Om du har diagnosen generell språkstörning och din språkstörning bedöms vara grav kan du tas emot på Riksgymnasiet för elever med språkstörning. På Riksgymnasiet finns personal som kan mycket om språkstörning och ger olika stödinsatser i undervisning. 

Publicerat måndag 14 september 2020