Illustration av två elever som står ute på en skolgård och tecknar till varandra

Riksgymnasium för elev med hörselnedsättning eller grav språkstörning

I Örebro kommun finns Sveriges enda riksgymnasium för elever som är döva eller har en hörselnedsättning.

På riksgymnasiet går elever som är

  • döva
  • har en hörselnedsättning
  • kombinerad syn- och hörselnedsättning (dövblindhet) eller
  • grav generell språkstörning.

Riksgymnasiet erbjuder 15 nationella gymnasieprogram och alla introduktionsprogram. Eleverna undervisas i små klasser.

Elever med hörselnedsättning väljer om de vill ha sin undervisning på teckenspråk eller på talad svenska med stöd av hörselteknik.

Riksgymnasiet finns integrerade på tre av Örebros gymnasieskolor: Rudbecksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet. Samtliga skolor har också hörande elever.

Publicerat onsdag 11 december 2019