Riksgymnasium för elev med hörselnedsättning

I Örebro kommun finns Sveriges enda riksgymnasium för elever som är döva eller har en hörselnedsättning.

På riksgymnasiet går elever som är döva, har en hörselnedsättning, hörselskada, kombinerad syn- och hörselnedsättning (dövblindhet) eller grav generell språkstörning.

Riksgymnasiet erbjuder 16 nationella gymnasieprogram och alla introduktionsprogram. Eleverna undervisas i små klasser och väljer om de vill ha sin undervisning på teckenspråk eller på talad svenska med stöd av hörselteknik.

Riksgymnasiet finns integrerade på fyra av Örebros gymnasieskolor: Kvinnerstagymnasiet, Rudbecksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet. Samtliga skolor har också hörande elever.

Publicerat tisdag 21 januari 2014 Granskat fredag 11 oktober 2019