Om boende för elever

Du som studerar vid ett av landets riksgymnasier för elever med rörelsehinder har rätt att söka plats på ett elevboende på orten där du studerar.

I Stockholm, Kristianstad och Umeå är det respektive kommun som tillhandahåller och ansvarar för placeringen. I Göteborg är det stiftelsen Bräcke diakoni som ansvarar för att tillhandahålla och placera de som söker en plats på elevboende.

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten tar emot och administrerar ansökningarna om plats på ett elevboende. Beslut om en plats på ett elevboende tas i Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning.

Kriterier för plats på elevboende

För att bli beviljad plats på ett elevboende ska något av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Lång restid mellan ordinarie bostad och skola

Om restiden mellan hemmet och skolan är mer än två timmar per dag ska plats på elevboende beviljas.

  • Särskilda skäl

Om din funktionsnedsättning påverkar möjligheterna att klara dagliga resor kan en plats beviljas på elevboendet. Beskriv och argumentera i ansökan.

Ansökan till elevboende (PDF-dokument, 80 bytes)

Publicerat måndag 27 april 2020