Om boende för elever

Du som studerar vid ett av landets riksgymnasier för elever med rörelsehinder har rätt att söka plats på ett elevhem på orten där du studerar.

I Stockholm, Kristianstad och Umeå är det respektive kommun som tillhandahåller och ansvarar för placeringen. I Göteborg är det stiftelsen Bräcke diakoni som ansvarar för att tillhandahålla och placera de som söker en plats på elevhem.

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten tar emot och administrerar ansökningarna om plats på ett elevhem. Beslut om en plats på ett elevhem tas i Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning.

Kriterier för plats på elevhem

För att bli beviljad plats på ett elevhem ska något av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Lång restid mellan ordinarie bostad och skola

Om restiden mellan hemmet och skolan är mer än två timmar per dag ska plats på elevhem beviljas.

  • Särskilda skäl

Om din funktionsnedsättning påverkar möjligheterna att klara dagliga resor kan en plats beviljas på elevhemmet. Beskriv och argumentera i ansökan.

Ansökan till elevhem (PDF-dokument, 80 bytes)

Publicerat torsdag 25 juni 2015 Granskat fredag 3 augusti 2018