Riksgymnasier för elev med rörelsehinder

Du som har ett svårt rörelsehinder har rätt att söka till någon av landets fyra riksgymnasier, väl anpassade i både undervisning och lokaler.

Riksgymnasierna finns i

Göteborg
Kristianstad
Stockholm
Umeå

Riksgymnasiernas gemensamma sida Riksgymnasiet för rörelsehindrade

Respektive kommun är huvudman för utbildningen. Ansöker till utbildningen gör du däremot via oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Du skickar ansökan för läsåret 2019-2020 till oss senast 15 januari 2019.

Söka Rh-anpassad utbildning (PDF-dokument, 140 bytes)

Till ansökan ska du bifoga

Observera att ytterligare handlingar krävs i ansökan, se respektive dokument.

Mer information om ansökan till Rh-anpassad utbildning

Kostnader

Information om kostnader för kommun och landsting

Publicerat tisdag 9 oktober 2012 Granskat onsdag 13 februari 2019