Riksgymnasier för elev med rörelsehinder

Du som har ett svårt rörelsehinder har rätt att söka till någon av landets fyra riksgymnasier, väl anpassade i både undervisning och lokaler.

Riksgymnasierna finns i

Göteborg
Kristianstad
Stockholm
Umeå

Respektive kommun är huvudman för utbildningen. Ansöker till utbildningen gör du däremot via oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Du skickar ansökan för läsåret 2020-2021 till oss senast 15 januari 2020.

Söka Rh-anpassad utbildning (PDF-dokument, 140 bytes)

Till ansökan ska du bifoga

Observera att ytterligare handlingar krävs i ansökan, se respektive dokument.

Mer information om ansökan till Rh-anpassad utbildning

Kostnader

Information om kostnader för kommun och landsting

Publicerat tisdag 9 oktober 2012 Granskat tisdag 8 oktober 2019