Tre gymnasieelever sitter och arbetar runt ett bord

Riksgymnasier för elev med rörelsehinder

Du som har ett svårt rörelsehinder har rätt att söka till någon av landets fyra riksgymnasier, väl anpassade i både undervisning och lokaler.

Riksgymnasierna finns i

Göteborg
Kristianstad
Stockholm
Umeå

Respektive kommun är huvudman för utbildningen. Ansöker till utbildningen gör du däremot via oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Du skickar ansökan för läsåret 2020-2021 till oss senast 15 januari 2020.

Söka Rh-anpassad utbildning (PDF-dokument, 140 bytes)

Till ansökan ska du bifoga

Observera att ytterligare handlingar krävs i ansökan, se respektive dokument.

Mer information om ansökan till Rh-anpassad utbildning

Kostnader

Information om kostnader för kommun och landsting

Publicerat tisdag 8 oktober 2019