Om boende för elever

Du som studerar vid ett av landets riksgymnasier har rätt att söka plats på ett elevboende på orten där du studerar. I Stockholm, Kristianstad och Umeå är det respektive kommun som tillhandahåller och ansvarar för placeringen. I Göteborg är det stiftelsen Bräcke diakoni som ansvarar för att tillhandahålla och placera de som söker en plats på ett boende.

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten tar emot och administrerar ansökningarna om plats vid ett boende. Beslut om en boendeplats tas i Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning.

Kriterier för boendeplats

För att bli beviljad plats på ett boende ska något av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Lång restid mellan ordinarie bostad och skola

Om restiden mellan hemmet och skolan är mer än två timmar per dag ska boendeplats beviljas.

  • Särskilda skäl

Om din funktionsnedsättning påverkar möjligheterna att klara dagliga resor kan en plats beviljas på boende. Beskriv och argumentera i ansökan.

Ansökan boendeplats (PDF-dokument, 80 bytes)

Publicerat torsdag 25 juni 2015 Granskat torsdag 14 december 2017