Riksgymnasier för elever med svår rörelsenedsättning

Elever med svår rörelsenedsättning har möjlighet att söka till någon av landets fyra riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning. Här får du information om vilka som kan bli antagna till Rh-anpassad utbildning, hur ansökan går till och hur du söker om boendeplats om du har behov till detta. 

Fyra riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasierna med Rh-anpassad utbildning finns i

Undervisning ges inom den kommunala gymnasieskolan.

Vem ansvarar för ansökningar till riksgymnasierna?  

Respektive kommun är huvudman för utbildningen. Ansöker till utbildningen gör du däremot via oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nämnden för mottagande i specialskola och för Rh-anpassad utbildning fattar beslut om du har rätt till Rh-anpassad gymnasieutbildning. 

Skicka in din ansökan senast 15 januari

Du skickar ansökan för läsåret 2022-2023 till oss senast 15 januari 2022.

Söka Rh-anpassad utbildning (PDF-dokument, 140 bytes)

Till ansökan ska du bifoga

Observera att ytterligare handlingar krävs i ansökan, se respektive dokument.

Publicerat torsdag 18 november 2021