Efter grund- och specialskolan

Det finns många alternativ efter grund- och specialskolan. Det finns till exempel riksgymnasium för elever som är döva eller har en hörselnedsättning, elever med grav språkstörning och elever med svåra rörelsehinder. Vuxenutbildning och högskoleutbildning erbjuder också olika former av stöd för studenter med funktionsnedsättning.

Publicerat tisdag 27 september 2022