Handlingar att lägga till i ansökan till specialskolan

När du söker till specialskola behöver vi olika handlingar för att kunna bedöma om ditt barn tillhör specialskolans målgrupp. Dubbelkolla på ansökningsblanketten vilka handlingar du behöver skicka med ansökan. Här beskriver vi vilka handlingar vi behöver och vem som kan utfärda underlagen.

Nödvändiga handlingar utifrån funktionsnedsättning

På ansökningsblanketten står det vilka handlingar vi behöver för att kunna bedöma om ditt barn tillhör specialskolans målgrupp. Du markerar i kryssrutorna på ansökningsblanketten vilken eller vilka funktionsnedsättningar ditt barn har och bifogar de handlingar som vi behöver. På våra sidor om specialskolans målgrupper kan du också läsa mer om vilka handlingar respektive målgrupp behöver bifoga med ansökan:

Känner du dig osäker på vilka handlingar du behöver skicka in är du välkommen att kontakta oss. 

Övriga nödvändiga handlingar för ansökan till förskoleklass vid specialskola och till specialskolan

Vi behöver också andra underlag om ditt barn. Enligt skollagen ska ett beslut om mottagande i specialskolan föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Det är viktigt att de nödvändiga handlingarna kommer in för att nämnden ska kunna besluta om ditt barn tillhör någon av specialskolans målgrupper. Du markerar i kryssrutorna på ansökningsblanketten vilka handlingar du har bifogat ansökan. 

 1. Pedagogisk bedömning som inte är äldre än 6 månader utfärdat av en pedagog. Be ditt barns nuvarande förskola eller skola fylla i den pedagogiska bedömningen (PDF-dokument, 153 kB). Om skolan väljer att använda en annan mall ska innehållet motsvara de frågor som ställs i blanketten ovan. Enligt skollagen ska barn tas emot i specialskolan om de på grund av sin funktionsnedsättning inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan. En pedagogisk bedömning ger en bild av vilka utmaningar och hinder ett barn har i sitt lärande. Den ska också visa om ordinarie skola gjort anpassningar och utrett om ditt barn har behov av särskilt stöd och om de beslutat om det finns behov av ett åtgärdsprogram. Det är också viktigt att barnet själv får uttrycka sin åsikt kring sin skolsituation utifrån ett barnrättsperspektiv. Det är möjligt i den pedagogiska bedömningen då lärare och annan skolpersonal har daglig kontakt och kommunikation med barnet.

 2. Psykologisk bedömning som inte är äldre än 24 månader. Den psykologiska bedömningen ska redovisa barnets kognitiva nivå. Om psykolog bedömer att det inte finns behov av utredning ska detta styrkas med ett intyg. 

 3. Medicinsk bedömning som inte är äldre än 24 månader. Den medicinska bedömningen ska redovisa om det finns medicinska orsaker som påverkar barnets förmåga till lärande. Om läkare bedömer att det inte finns behov av utredning ska detta styrkas med ett intyg.

 4. Social bedömning som inte är äldre än 24 månader. Den sociala bedömningen ska redovisa om det finns sociala orsaker i eller utanför skolan som påverkar barnets förmåga till lärande. Om kurator bedömer att det inte finns behov av utredning ska detta styrkas med ett intyg.

 5. Aktuellt personbevis med folkbokföringsuppgifter
  Personbeviset ska innehålla
  • barnets personuppgifter och folkbokföringsadress
  • vårdnadshavares personuppgifter och folkbokföringsadress
  Personbeviset som visar dessa uppgifter heter "Utdrag om folkbokföringsuppgifter" och du beställer det från Skatteverket på telefon eller besöker ett kontor.
  När du beställer personbeviset ska barnets personnummer anges, för att vi ska kunna få de uppgifter vi behöver. Därefter skickar Skatteverket det med post till barnets folkbokföringsadress. 

  Du kan ringa Skatteverket 0771-567 567 eller besöka något av Skatteverkets kontor.
Publicerat tisdag 26 april 2022