Ansökan till specialskola

Petra Eklund, kommunikatör, samtalar med Susanne Tholander, handläggare. De pratar om hur man söker till specialskola och hur beslut om mottagande i specialskola går till. 

Så här söker du till specialskola samt till förskoleklass vid specialskola

Här hittar du information och ansökningsblankett för att ansöka om mottagande vid någon av våra specialskolor, eller i förskoleklass vid en specialskola. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver sammanlagt tio specialskolor, med olika inriktningar. Varje specialskola erbjuder en skolmiljö som ger eleverna möjlighet till delaktighet och utveckling.

Så ansöker du

För att ansöka om en plats vid någon av våra specialskolor så fyller du i vår ansökningsblankett. Du använder samma ansökningsblankett oavsett vilken skola som är aktuell. Din ansökan kommer då att hanteras av Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning. Förutom ansökningsblanketten ska du också bifoga olika handlingar, så att nämnden kan bedöma din ansökan och avgöra om ditt barn tillhör någon av specialskolans målgrupper. Du kan se på ansökan vilka handlingar nämnden önskar. 

Om det saknas någon handling

Det är viktigt med ett komplett underlag så att nämnden får en helhetsbild av ditt barns behov och förutsättningar. Det är därför du behöver skicka med alla handlingar som vi behöver för att bedöma din ansökan. Varje ansökan är unik och nämnden gör en individuell bedömning i varje ärende. Det är den sammantagna informationen i varje ansökan som ligger till grund för nämndens beslut. 

Om du inte skickar in de handlingar som nämnden önskar, skickar vi brev till dig om att du behöver komplettera ansökan med det som saknas. Om det fortfarande saknas handlingar efter det, kan nämnden ta ett beslut på befintligt underlag. Det innebär att nämnden bedömer om ärendet innehåller tillräcklig information och i så fall tar beslut utifrån de handlingar som finns med ansökan. 

Om nämnden bedömer ett ärende på befintligt underlag kan det leda till beslut om avslag, beslut om bifall eller att nämnden bordlägger ditt ärende för att det saknas nödvändig information. Då kommer vi att begära in komplettering igen. 

När kan jag lämna ansökan?

Du kan ansöka om en plats i specialskolan eller förskoleklass vid specialskolan när som helst under året. Men om du vill att ditt barn ska börja i förskoleklass eller i specialskola till början på en hösttermin ska du lämna in en komplett ansökan senast den 15 november året innan. Detta för att beslut ska hinna tas av nämnden och att beslutet ska hinna verkställas av specialskolan rektor.

Vad händer efter att du skickat in ansökan?

Publicerat onsdag 8 juni 2022