Anmäla oro för ett barn

För oss i Specialpedagogiska skolmyndigheten har vi alltid barnets bästa i fokus och arbetar för att våra elever ska känna sig trygga. Om vi skulle misstänka att ett barn far illa, agerar vi både utifrån våra egna rutiner och utifrån skollagen samt socialtjänstlagen.

Alla som arbetar i myndigheten är skyldiga enligt Socialtjänstlagen kapitel 14 1§ att anmäla till socialtjänsten om det råder misstanke att ett barn (ålder 0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa i vår verksamhet. För mer information om skolans ansvar för barn som far illa, kan du läsa på Skolverkets webbplats.

Vart du vänder dig om du känner oro för ett barn

  • Om du som vårdnadshavare känner oro, kontakta rektor på berörd skola eller annan personal på skolan. Kontaktuppgifter till respektive skola och rektor hittar du på Skolnet samt på vår externa webbplats.
  • Om du inte är vårdnadshavare men ändå känner oro för någon av våra elever, kontakta berörd skola.
  • Du kan själv göra en orosanmälan direkt till socialtjänsten, läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

Rutiner för att utreda diskriminering och kränkande behandling

Specialskolorna är liksom grundskolorna skyldiga att upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling, samt att anmäla, utreda och vidta åtgärder enligt Skollagen kapitel 6 10§. I myndigheten har vi särskilda rutiner för att skyndsamt utreda och agera vid misstanke om kränkande behandling. Läs mer på vår externa webbplats

Publicerat tisdag 31 mars 2020