Östervångsskolan firar 150 år!

Hösten 2021 firade Östervångsskolan 150 år! Skolan påbörjade sin verksamhet hösten 1871 på Östervångsvägen/Dalbyvägen. Sedan 2015/2016 delar skolan skollokaler med Tunaskolan, en kommunal grundskola på Tunaparken i Lund. Idag har skolan cirka 110 elever från förskoleklass till årskurs 10. 

Ett axplock från skolans historia

 • 1860-talet: Det fanns en tillfällig dövskola i Malmö innan Östervångsskolan startade sin verksamhet.
 • 1865: Kristianstads län inkom med en motion om en skola för döva. En kommitté bildades som skulle undersöka möjligheterna och arbeta fram ett förslag.
 • 1866-67: Malmöhus läns landsting och Kristianstads läns landsting beslutade om en gemensam dövskola för hela Skåne och att skolan skulle ligga i Lund. 
 • 1871: Skolan började sin verksamhet under höstterminen 1871. Skolan öppnade sin verksamhet den 1 september 1871 med en föreståndare, en lärare och en lärarinna samt 32 elever inskrivna.
 • 1887: Rektor fick ett eget rektorsbostad i östra flygeln med sju rum och kök.
 • 1889: Dövundervisning blev obligatorisk och 8-årig. Lagen angav också att eleverna skulle delas in i A-, B- och C-klasser beroende på om de skulle få undervisning enligt tal-, skriv- eller teckenmetoden. Indelningen gjordes på Östervångsskolan fram till cirka 1950-talet.
 • 1920: Undervisningen inställdes mellan 7 februari och 6 mars på grund av att cirka 60 elever insjuknat i spanska sjukan. Alla tillfrisknade så småningom.

Skolans namn genom åren

Enligt skolkataloger har Östervångsskolan haft följande namn:

 • Skånes Anstalt för Döfstumma i Lund 1871-1890
 • Tredje distriktets döfstumskola i Lund 1890-1938
 • Upptagningsskolan i Lund för dövstumma 1938-1953
 • Distriktskolan för döva i Lund 1953-1965

Sedan 1965 heter skolan Östervångsskolan.

Undervisning förr

I klassrummen satt eleverna i halvcirkel med gamla pulpeter som användes som skolbänkar. När eleverna inte skulle skriva fick de sitta framför pulpeten och titta på läraren. Lärarna använde inte teckenspråk under lektionerna under första hälften av 1900-talet. Ertappades eleverna med att teckna under lektionerna kunde de få straff. Som straff kunde de skickas ut ur klassrummet och stå stilla där utanför dörren tills lektionen var slut.

Skolan var uppdelad i talklasser och skriv- och teckenklasser. Ämnen som skolan undervisade i första årskursen 1871 var "språköfning", tal/avläsning, kristendom, naturlära, geografi, räkning, skönskrivning och ritning. När eleverna blev större fick de lära sig hantverk. Pojkarna lärde sig skomakeri, snickeri och skrädderi medan flickorna fick välja mellan vävning och sömnad. I vävning fick man inte bara väva t.ex. gardiner, dukar och handdukar utan även stoppa pojkarnas trasiga yllestrumpor.

År 1925 introducerades bokbinderi som både pojkar och flickor fick prova på.

Skolgångens längd varierade en del från 1871 fram tills 1889 års lag om att göra undervisningen obligatorisk. Eleverna gick för det mesta 6 år i skolan. Efter 1889 års lag blev skolgången 8-årig. Idag går eleverna 10 år på Östervångsskolan. 

Skolan var ett internat

Skolan var internat förr. Sovsalarna låg i varsin flygelbyggnad i gamla Östervångsskolans byggnad. Det fanns 24 sängar i flickornas sovsal och lika många i pojkarnas sovsal. 

Blev man sjuk under skoltiden måste man ligga i skolans sjuksal på översta våningen. 

På söndagarna höll skolans lärare andakt i kyrksalen, som senare kallades aulan. Ibland kom dövprästen till skolan och hade andakt. Pojkarna satt vid ena sidan och flickorna vid den andra sidan. De som höll i andakten använde inte teckenspråk. 

Skolans första lärare som själv var döv

Skolan anställde en lärare som var döv år 1876 och han stannade kvar på skolan fram tills 1890 för att under våren 1891 flytta till dövskolan i Karlskrona. Gerhard Titze hette han och han var omtyckt av sina elever. Han undervisade i skolans teckenklass, det vill säga elever som undervisades på teckenspråk. 

Bok om skolans historia

1996 firade Östervångsskolan 125 år. Då publicerades en bok om skolans 125-åriga historia, skriven av Anneli Örlegård, en av skolans lärare. Boken finns att låna från biblioteket.

En lärobok och en redogörelse

Här kan du se ett exempel på en lärobok i räkning som användes i Östervångsskolans undervisning under 1940-talet (PDF-dokument, 989 kB)

Här finns en redogörelse från 1946-47 (PDF-dokument, 863 kB) från skolans tidigare rektor John Johnsson om skolans verksamhet där man bland annat kan se namn på personal samt vilka ämnen och årskurser respektive lärare undervisade. 

Bilder från skolans historia

Ett urval av bilder från skolans historia finns bland annat på Bilder i syd. Ni ser också ett urval av bilder från skolans 150-åriga verksamhet nedan.

Publicerat torsdag 25 augusti 2022