Inlämnande av anbud

Anbud ska lämnas i elektronisk form (t.ex. inskannade dokument i PDF-format) och skickas till anbud@spsm.se.

För de fall anbudsgivare vill begära kommersiell sekretess för sitt anbud finns blankett för detta i kolumnen till höger. Begäran ska bifogas anbudet i elektronisk form.

Publicerat måndag 12 februari 2018 Granskat måndag 6 augusti 2018