Frågor och svar kring annonserade upphandlingar

Frågor och svar som har betydelse för anbudslämnande kommer löpande att publiceras via denna sida.

Om det inte finns någon information nedan så finns det inga besvarade frågor på våra annonserade upphandlingar.

Städtjänster Härnösand, 2 STO-2018/462

Fråga 1

Det finns ett fel formelfel i prisformuläret; priset för fönsterputsningen kommer inte med i "Summa (kr/år)".

Svar: Formeln rättad. Nytt prisformulär (rev1) publicerat i Tendsign.

Fråga 2

Ingår samtliga trapphus på ritningarna i uppdraget?

Svar: Nej. I uppdraget ingår bara ett trapphus och det är vid besöksentrén och det som ska städas där är endast entréhallen, inte själva trappan.

Fråga 3

I ffu framgår 2st olika avtalsstartsdatum, kan du bekräfta vilket som gäller 2018-09-01 eller 2018-08-01?

Svar: dokument 06.1 och punkten UF1 gäller. Planerad avtalsstart är 2018-08-01 med följande förbehåll:

"Beställaren kommer att byta lokaler (till adress enligt ovan) med tillträde 1 augusti vilket innebär att succesiv inflyttning kommer att äga rum under hela den första avtalsmånaden. Leveransen av städtjänster kan därför komma att påverkas under denna period på så sätt att arbetet inte helt kan ske enligt städinstruktionen."

Fråga 4

När vill ni få in intyg för arbetsledare och övrig personal?

Svar: Intyg om anslutning till Service ID, ID06 eller motsvarande för företaget, ska biogas med anbudet. Personal med ID-nr ska redovisas i samband med avtalstecknandet.

Fråga 5

Enligt ffu för SPSM Härnösand står det under referensuppdrag att anbudsgivare ska bifoga 3 referenser avseende kontorsstädning omfattande minst 40h/månad och minst 1500 kvm. Men idag noterade jag att det i referensbilagan 06.15 står det att det ska omfatta minst 70 h/månad och en städyta på minst 5000 kvm?! Vi har utgått ifrån ffu där det står 1500 kvm, vänligen bekräfta att det går bra.

Svar: Bifoga 3 referenser avseende kontorsstädning omfattande minst 40h/månad och minst 1500 kvm.

Upphandling av lokalvård
Vänerskolan, 2 STO-2018/482

Ytor Bilaga 1: I bilaga 1 har ni angivit ytor på vardera lokaltyp, finns samtliga ytor som uppdraget innefattas av med i denna tabell? Alternativt finns det andra ytor på ritningen som inte finns med i denna tabell?

Svar: Alla ytor finns med, men är inte mätta med exakthet.

Publicerat måndag 12 februari 2018 Granskat måndag 6 augusti 2018