Frågor och svar kring annonserade upphandlingar

Eventuella frågor ska ställas via frågor- och svarsfunktionen i upphandlingssystemet Visma TendSign. För att undvika missförstånd är det viktigt att anbudsgivaren ställer frågor om något är oklart eller om förfrågningsunderlaget innehåller felaktigheter.

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com.

Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering får anbudsgivaren omedelbart tillgång till
systemet.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSigns support via
telefon: 0771-440 200 eller per e-post: tendsignsupport@visma.com.

Publicerat måndag 12 februari 2018 Granskat måndag 22 oktober 2018