Att vara leverantör till oss

Som leverantör till Specialpedagogiska skolmyndigheten är du med och bidrar till allas rätt till utbildning på sina egna villkor oavsett funktionsförmåga. Vi ställer krav på att leverantörens verksamhet uppfyller grundläggande sociala krav och att den uppfyller i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.

Dessa krav gäller även eventuella underleverantörer. Vi följer därför löpande
upp våra leverantörer i ett samarbete med Skatteverket.

Vi registrerar och hanterar personuppgifter om kontaktpersoner hos våra
leverantörer i ett leverantörs- och avtalsregister.

Mer information om hur myndigheten hanterar personuppgifter

Publicerat onsdag 9 januari 2019