Att vara leverantör till oss

Vi ställer krav på att leverantörens verksamhet uppfyller grundläggande sociala krav och att den uppfyller i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.

Dessa krav gäller även eventuella underleverantörer. Vi följer därför löpande upp våra leverantörer i ett samarbete med Skatteverket.
Vi registrerar och hanterar personuppgifter om kontaktpersoner hos våra leverantörer i leverantörs- och avtalsregister.

Mer information om hur myndigheten hanterar personuppgifter

Publicerat måndag 12 februari 2018 Granskat måndag 6 augusti 2018