Skolmåltider till Hällsboskolan i Umeå

Specialpedagogiska skolmyndigheten har för avsikt att för nästkommande fyraårsperiod, där de sista två åren ska vara enskilda optionsår (2+1+1 år), upphandla tillagning och leverans av skolmåltider till Hällsboskolan i Umeå.

Målet är att teckna avtal med leverantör som kan försäkra myndigheten en stabil och professionell leverans av efterfrågad tjänst.

Anbud ska vara myndigheten tillhanda senast 2018-05-24

Eventuella frågor ställs till jan.steneberg@spsm.se senast 2018-05-15

Publicerat torsdag 26 april 2018