Kommunikationsrådgivning

Anbud ska vara myndigheten tillhanda senast 3 april 2018.

Myndigheten avser att sluta ramavtal för kommunikationsrådgivning för perioden från och med den 1 maj 2018 till och med den 30 april 2020, med möjlighet till förlängning årsvis, dock längst till 30 april 2022.

Anbud lämnas i elektronisk form (t.ex. inskannade dokument i PDF-format) och skickas till anbud@spsm.se. Märk försändelsen med texten "Anbud – Kommunikationsrådgivning, dnr 2 STO-2017/1445" i ämnesraden.

Eventuella frågor ställs till birgitta.olsson-tapper@spsm.se senast 23 mars 2018.

Publicerat söndag 4 mars 2018