Arkitekt Campus 2018

.

Myndigheten avser upphandla en inredningsarkitekt som under perioden juli 2018 – april 2019 ska ta fram förslag till, samt sammanställa inköpsunderlag för, en inredning som stimulerar och underlättar ett förändrat arbetssätt i en aktivitetsbaserad miljö.

Anbud ska vara myndigheten tillhanda senast 2018-04-27

Eventuella frågor ställs till jan-erik.larsson@spsm.se senast 13 april 2018

Publicerat torsdag 29 mars 2018