Hoppa till innehåll

Strategi för funktionshinders­politiken

Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten har ett gemensamt ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken på skolområdet.

Skolmyndigheterna redovisar årligen i en rapport till regeringen sitt arbete med de nio delmål som utgör myndigheternas gemensamma genomförandestrategi. Skolverket är ansvariga och sammankallande i egenskap av sektorsmyndighet.

Skolverket har också producerat en film för rektorsutbildningen, där man lyfter elevexempel från skolor och där alla tre generaldirektörer uttalar sig om arbetet med att nå målen för funktionshinderspolitiken i skolan.

Filmen Funktionsnedsättning - för likvärdighet mot hinder

Funktionsnedsättning - för likvärdighet mot hinder på YouTube.

18.05 in i filmen uttalar sig Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Greger Bååth om hur vi kan stödja rektorer i arbetet med att nå de funktionshinderpolitiska målen i skolan.

Publicerat onsdag 25 september 2013 Granskat måndag 6 augusti 2018