För rektorer och handledare

I satsningen Specialpedagogik för lärande arrangerar vi konferenser för rektorer. Vi bjuder också in handledare till en inledande konferens, utbildning och fördjupande heldagsträffar. Här samlar vi information om och från arrangemangen. Planering av konferenser, utbildning och träffar under 2019 pågår. Ansvariga för genomförandet av satsningen är Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

För handledare

I Specialpedagogik för lärande ingår en inledande konferens och utbildning av handledare som ska ha till uppgift att handleda grupper av lärare inom insatsen. Handledarna ska i första hand vara behöriga specialpedagoger och speciallärare. Det är skolhuvudmannen som utser handledare för insatsen. Vi bjuder in dem som får möjlighet att delta.

Inledande konferens för handledare

Handledare inom Specialpedagogik för lärande hade under maj månad möjlighet att delta i konferenser som syftade till att inspirera och informera inför arbetet med Specialpedagogik för lärande. Konferenserna handlade bland annat om kompetensutvecklingsmodellen, handledarrollen och modulerna.

Presentationer från de inledande handledarkonferenserna

För rektorer

Skolledare som beviljats statsbidrag hade under våren möjlighet att delta i inledande konferenser som fokuserade på hur du i din roll kan planera, organisera och följa upp kompetensutvecklingsinsatserna Specialpedagogik för lärande och Läslyftet.

Presentationer från rektorskonferensen

Webbseminarium för fördjupad information

Webbseminariet vänder sig främst till dig som är skolledare och huvudman. Få fördjupad information och svar på frågor om insatsen och hur den kan stödja din skola att möta alla elevers behov genom att alla grundskollärare stärks inom specialpedagogik. Du får också information om hur din skola kan ansöka om statsbidrag för deltagande i insatsen. Webbseminariet sändes den 15 januari 2019.

Titta på webbseminariet i efterhand, tid 19 min

Publicerat fredag 12 oktober 2018 Granskat måndag 18 februari 2019