För rektorer och handledare

I satsningen Specialpedagogik för lärande arrangerar vi konferenser för rektorer. Vi bjuder också in handledare till en inledande konferens, utbildning och fördjupande heldagsträffar. Här samlar vi information om och från arrangemangen. Ansvariga för genomförandet av satsningen är Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Konferenser 2019

Inledande konferenser för dig som är rektor eller handledare inom Specialpedagogik för lärande 2019:

  • 16 maj Malmö Börshus, Malmö
  • 27 maj Clarion Sign, Stockholm

Inbjudan skickar vi via e-post i slutet av mars till dig som berörs av konferenserna.

För handledare

I Specialpedagogik för lärande ingår en inledande konferens och utbildning av handledare som ska ha till uppgift att handleda grupper av lärare inom insatsen. Handledarna ska i första hand vara behöriga specialpedagoger och speciallärare. Det är skolhuvudmannen som utser handledare för insatsen. Vi bjuder in dem som får möjlighet att delta.

Presentationer från handledarkonferenserna 2018

Handledare inom Specialpedagogik för lärande hade under maj 2018 möjlighet att delta i konferenser som syftade till att inspirera och informera inför arbetet med Specialpedagogik för lärande. Konferenserna handlade bland annat om kompetensutvecklingsmodellen, handledarrollen och modulerna.

För rektorer

Presentationer från rektorskonferensen 2018

Skolledare som beviljades statsbidrag för läsåret 2018 till 2019 hade möjlighet att delta i inledande konferenser som fokuserade på planering, organisering och uppföljning av kompetensutvecklingsinsatserna Specialpedagogik för lärande och Läslyftet.

Webbseminarium för fördjupad information

Webbseminariet vänder sig främst till dig som är skolledare och huvudman. Få fördjupad information och svar på frågor om insatsen och hur den kan stödja din skola att möta alla elevers behov genom att alla grundskollärare stärks inom specialpedagogik. Du får också information om hur din skola kan ansöka om statsbidrag för deltagande i insatsen. Webbseminariet sändes den 15 januari 2019.

Statsbidrag

Statsbidragsansökan för läsåret 2019 till 2020 har nu stängt. Beslut gällande statsbidraget väntas i slutet av mars. Om det är fler som ansöker om bidrag än det finns pengar till gör Skolverket ett urval.

Publicerat fredag 12 oktober 2018 Granskat onsdag 13 mars 2019