Samverkan med Skolverket

Kontinuerlig dialog och kontakt med Skolverket är en förutsättning för att vi ska kunna kvalitetssäkra budskap och information kring lagar och förordningar i skolan.

Specialpedagogik för lärande

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar, sedan sommaren 2018, gemensamt för fortbildningen för lärare som heter Specialpedagogik för lärande. Tidigare var Skolverket ensamt ansvarig för satsningen och Specialpedagogiska skolmyndigheten bidrog med kompetens och relaterat material. Fortbildningen pågår till och med vårterminen 2020.

Relation och motivation - hur kan skolan bli meningsfull för alla elever?

I samarbete med Skolverket har vi spelat in filmen Relation och motivation- hur kan skolan bli meningsfull för alla elever. Filmen är en del av Skolverkets utbildningssatsning Specialpedagogik för lärande där SPSM bidrar med bland annat studiematerial och kunskap.
Publicerat onsdag 25 september 2013 Granskat fredag 19 oktober 2018
Tillbaka till toppen