Samverkan med MTM

Regeringen har gett i uppdrag åt Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, att i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.

Uppdraget ska genomföras öppet, transparent, opartiskt och i samverkan. Användarens perspektiv ska vara i fokus. Det redovisas 31 januari 2018.

– Det är viktigt att det finns läromedel som passar elevers och vuxenstuderandes olika behov. Därför är det bra med en kartläggning så att vi ser var luckorna finns gällande tillgängliga läromedel. Här har staten ett gemensamt uppdrag och vi ska samarbeta med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), säger Fredrik Malmberg generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs mer på MTM:s webbplats.

Publicerat tisdag 30 maj 2017 Granskat fredag 15 december 2017