Samverkan för obruten skolgång för placerade barn och unga

SAMS - Samverkan mellan socialtjänst och skola

Modellen omfattar barn och unga som placeras i  samhällsvård på grund av social utsatthet och är en anpassning av den tidigare SiSam-modellen.

SiSam -  en samverkansmodell för placerade barn i ungdomshem

Modellen omfattar barn och unga som placeras i Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem och gäller samverkan mellan skola, socialtjänst och Statens institutionsstyrelse (SiS).

Publicerat tisdag 26 juni 2018 Granskat måndag 6 augusti 2018