Illustration av fyra vuxna runt ett bord. Alla tittar mot den som tittar på bilden. En har en dator. En står upp och böjer sig ned.

Handleda vidare

Anmäl dig till vår konferens om att handleda inom specialpedagogik. Föreläsningarna på konferensen inriktar sig på ämnen som att styra och leda utveckling och skola, digitaliseringens möjligheter samt kollegialt lärande.

OBS! Konferenserna är fullbokade.

Konferensen äger rum i Stockholm och Göteborg och vänder sig främst till dig som handleder inom Specialpedagogik för lärande, men är öppen för alla specialpedagoger och speciallärare, rektorer och lärare i årskurs 1- 9.

Vi arrangerar konferensen ihop med Skolverket.

Anmäl dig senast två veckor innan konferenstillfället. 

Program i Stockholm 17 oktober

Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel, Kabinvägen 3, 190 60 Stockholm-Arlanda

09.00-09.30 Fika

09.30-10.00 Introduktion

Skolverket och SPSM

10.00–12.00 Inkluderingsbegreppet i teori, praktik och forskning

Gunnalaugur Magnusson, Lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik, kommer att beröra och utveckla många av de punkter som finns i artikeln "Har inkluderingen gått för långt?" som han skrivit till nättidningen Skola och samhälle.

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Vad behöver en skicklig handledare kunna?

Hur kan en skicklig handledares yrkeskunnande se ut? I föreläsningen kommer några teoribildningar med relevans för handledning att belysas. Kerstin Bladini, universitetslektor i specialpedagogik vid Karlstads universitet

14.30–15.00 Fika

15.00–16.00 Digitala verktyg som stöd för ökad tillgänglighet – vad, hur och varför?

Föreläsningen handlar om hur digitala verktyg kan användas i klassrummet för en ökad tillgänglighet och delaktighet. Camilla Liljedahl och Karin Källander, Specialpedagoger vid Skoldatateket Stockholm

Program i Stockholm (PDF-dokument, 158 bytes)

Program i Göteborg 24 oktober

Plats: Scandic Crown Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg

9.00–9.30 Fika

9.30–10.00 Introduktion

Skolverket och SPSM

10.00–12.00 Att organisera för skolframgång

Hur kan skolor organisera sin verksamhet för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande? Maria Jarl, fil. dr statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Att arbeta på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet – hur kan inflytandet över professionens kunskapsutveckling öka?

  • hur verkar svensk skola styras?
  • hur kan professionen själv ta ansvar för sin egen kunskapsproduktion?
  • diskussion om" vetenskaplig grund & beprövad erfarenhet". Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet

14.30–15.00 Fika

15.00–16.00 Digitala verktyg som stöd för ökad tillgänglighet – vad, hur och varför?

Föreläsningen handlar om hur digitala verktyg kan användas i klassrummet för en ökad tillgänglighet och delaktighet. Camilla Liljedahl och Karin Källander, specialpedagoger vid Skoldatateket i Stockholm

 Program i Göteborg (PDF-dokument, 159 bytes)

 

Publicerat fredag 11 oktober 2019