Samverkan med MTM

I februari 2017 gav regeringen i uppdrag åt Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, att i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola. Uppdraget resulterade i en rapport som överlämnades till regeringen den 31 januari 2018.

– Nu har vi lyssnat in hur tillgången på tillgängliga läromedel ser ut. Att det finns läromedel som passar elevers olika behov är en viktig del i att skapa en tillgänglig lärmiljö, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på SPSM. Vi fortsätter vårt arbete med att informera, främja och producera läromedel för eleverna utifrån de vägar som kartläggningen visat

Läs mer på MTM:s webbplats.

Publicerat tisdag 30 maj 2017 Granskat måndag 6 augusti 2018