Specialpedagogik för lärande

Bli bättre på att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen. Ta möjligheten att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder, arbetssätt och förhållningssätt tillsammans med dina kollegor. Här kan du läsa om kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande. 

Publicerat fredag 11 mars 2022