Talespersoner

Myndigheten har talespersoner som är väl insatta i ämnen och frågeställningar som vi ofta får frågor om från media.

Erika Bergman och Kajsa Thunholm i vår presstjänst hjälper dig att komma i kontakt med de talespersoner som presenteras här. De nås på telefon 010-473 50 51 och e-post press@spsm.se.

Extra anpassningar och särskilt stöd

Språkstörning

Språkstörning

Neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Pressbild, Pia Persson

Tillgänglighet

Digitalt lärande

Matematik­svårigheter

Publicerat torsdag 26 mars 2020