Talespersoner

Myndigheten har talespersoner som är väl insatta i ämnen och frågeställningar som vi ofta får frågor om från media.

Kontakta pressansvarig Erika Bergman för att komma i kontakt med de talespersoner som presenteras här.

Erika Bergman

010 473 50 51 Skicka e-post
Johan Lindström

Matematik­svårigheter

Lena Häägg

Elever med lång och olovlig frånvaro

Denho Özmen

Nyanlända elever och funktions­nedsättning

Wern Palmius

Prov, bedömning och betyg

Lennart Hansson

Extra anpassningar och särskilt stöd

Linda Petersson

Neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar

Pia Persson

Tillgänglighet

Anna Strömberg

Språkstörning

Stefan Bonn

It i lärandet och Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Håkan Bergqvist

Auditiv miljö

Publicerat tisdag 16 maj 2017 Granskat tisdag 27 november 2018