Talespersoner

Myndigheten har talespersoner som är väl insatta i ämnen och frågeställningar som vi ofta får frågor om från media. 

Vår presstjänst hjälper dig att komma i kontakt med de talespersoner som presenteras här. De nås på telefon 010-473 50 51 och e-post press@spsm.se.

Extra anpassningar och särskilt stöd

Lennart Hansson

Högupplöst bild på Lennart Hansson

Fotograf: Anders Roos

Språkstörning

Annelie Westlund

Högupplöst bild på Annelie Westlund

Fotograf: Frida Rönnholm

Språkstörning

Anna Strömberg

Högupplöst bild på Anna Strömberg

Fotograf: Frida Rönnholm

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Ylva Schön

Högupplöst bild på Ylva Schön

Fotograf: Frida Rönnholm

Pressbild, Pia Persson

Tillgänglighet, delaktighet och inkludering

Pia Persson

Högupplöst bild på  Pia Persson

Fotograf: Anders Roos

Matematik­svårigheter

Johan Lindström

Högupplöst bild på Johan Lindström

Fotograf: Frida Rönnholm

Helene Fägerblad

Förebygga frånvaro och främja närvaro

Helene Fägerblad

Högupplöst bild på Helene Fägerblad

Fotograf: Frida Rönnholm

Carina Bigelius

Synnedsättning

Carina Bigelius

Högupplöst bild på Carina Bigelius

Fotograf: Frida Rönnholm

Therese Lindahl

Intellektuell funktionsnedsättning

Therese Lindahl

Högupplöst bild på Therese Lindahl

Fotograf: Frida Rönnholm

Pressbild Lina Jerpö

Tvåspråkighet - teckenspråk och svenska

Lina Jerpö

Högupplöst bild på Lina Jerpö

Fotograf: Anders Roos

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Danijel Lukic

Högupplöst bild på Danijel Lukic

Fotograf: Johan Ander

Publicerat fredag 28 april 2023