Talespersoner

Myndigheten har talespersoner som är väl insatta i ämnen och frågeställningar som vi ofta får frågor om från media.

Kontakta Erika Bergman och Kajsa Thunholm i vår presstjänst för att komma i kontakt med de talespersoner som presenteras här.

Pressansvarig

Kajsa Thunholm

010 473 58 31 Skicka e-post

Erika Bergman

010 473 50 51 Skicka e-post
Johan Lindström

Matematik­svårigheter

Lena Häägg

Elever med lång och olovlig frånvaro

Denho Özmen

Nyanlända elever och funktions­nedsättning

Wern Palmius

Prov, bedömning och betyg

Lennart Hansson

Extra anpassningar och särskilt stöd

Linda Petersson

Neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar

Pia Persson

Tillgänglighet

Anna Strömberg

Språkstörning

Stefan Bonn, rådgivare SPSM

Digitalt lärande

Håkan Bergqvist

Auditiv miljö

Ylva Schön, rådgivare SPSM

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Publicerat tisdag 16 maj 2017 Granskat onsdag 13 februari 2019