Illustrationen visar tre elever

Webbinformation för elever ska ge stärkt inflytande

Skolstarten är här med förväntningar och fjärilar i magen, men också en känsla av krav och oro för många elever. För att stödja de elever som har frågor kring vad och vem som kan hjälpa i skolan finns nu särskilda informationssidor på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats.

Många elever har behov av stöd och anpassningar i såväl undervisningen som under raster under skoltiden. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att alla elever, oavsett funktionsförmåga, ska få en likvärdig och tillgänglig utbildning och känna sig delaktiga under skoltiden.
På myndigheten webbplats finns nu information om rättigheter och skyldigheter i skolan riktade till elever. Adress till sidorna är: www.spsm.se/elevsidor
Syftet med sidorna är att alla elever i skolan oavsett funktionsförmåga ska få vägledning kring viktiga frågor om deras rättigheter, och även skyldigheter, i skolan. Sidorna informerar om vem och vad som kan hjälpa i olika frågor i skolan och vem som bestämmer vad.

– Vår ambition är att elever från årskurs 5 och uppåt ska känna sig hemma i frågorna som tas upp och att de ska känna att de inte är ensamma i sin situation i skolan, säger Åsa Rosander Greholt, projektledare för elevsidorna.

Sidorna är framtagna med hjälp av elever som frikostigt delat med sig i intervjuer om deras erfarenheter i skolan, översatta till teckenspråk och till slut testade på målgruppen. Innehållet är inramat av illustratören Helena Lunding Hulqvist.

– Vi har nått en bit på väg, men tanken är att sidorna ska vara levande. Därför finns en e-postadress dit man kan vända sig med tips som utvecklar innehållet på sidorna, säger Åsa Rosander Greholt.

Åsa Rosander Greholt

010 473 50 14 Skicka e-post
Publicerat torsdag 25 augusti 2016 Granskat torsdag 8 september 2016