Vad är speciellt med specialskolan

Kristinaskolan i Härnösand, har ett ansvar att erbjuda en kommunikativ miljö som är tvåspråkig, det vill säga svenska och svenskt teckenspråk. Den 24 februari kommer lärare, rektorer och föräldrar att få veta hur skolan arbetar för att anpassa utbildningen för barn och elever som har en hörselnedsättning.

Under dagen kommer bland annat Lisbeth Wikström, lärare på Kristinaskolan, att presentera hur undervisningen sker på de båda språken utifrån elevens behov. Margareta Wikman, biträdande enhetschef kommer att presentera skolans heltids- och deltidsverksamhet.

Distansundervisning i teckenspråk är ett annat verktyg som skolan har som erbjudande. Detta verktyg är en möjlighet för elever med hörselnedsättning att få teckenspråksutbildning i sin hemskola. Detta och lite till är vad deltagarna får sig till livs under den här utbildningsdagen om specialskolans tvåspråkiga verksamhet.

Flera av inslagen under dagen tolkas från teckenspråk till svenska och tvärtom.

Media är välkomna att delta och ställa frågor till SPSM och Kristinaskolans representanter.

Dag och tid: Tisdag 24 februari, klockan 9.00 – 16.00
Plats: Härnösand, Kristinaskolan, Kristinagatan 2

Program för utbildningsdagen. (PDF-dokument, 161 kB)

Ytterligare information:
Maria Grundel, rådgivare, telefon 076-787 76 00
Margareta Wikman, biträdande enhetschef, telefon 070-618 24 84

Publicerat tisdag 24 februari 2015 Granskat onsdag 2 december 2015