Tillgängliga lärmiljöer får skolan att fungera

Konferensen Gemensamma vägar sätter fokus på barnet och eleven i en inkluderande verksamhetskultur. Anna Sjölander, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten medverkar och lyfter frågan om hur vi skapar en mer tillgänglig skola som gör det möjligt för alla elever att få de kunskaper de behöver. Anna Sjölander presenterar ett verktyg myndigheten har och som skolor kan använda för att skatta sin tillgänglighet, och utveckla sitt värderingsarbete.

Det övergripande syftet med konferensen är att deltagarna ska få tillgång till skolforskning och pedagogisk kompetens i specialpedagogik som finns vid de nordligaste universiteten och högskolorna i Sverige, Norge och Finland. Konferensen syftar också till att skapa förutsättningar för nätverksbyggande samt att presentera kunskap och erfarenhet som finns i skolor inom respektive land.

I en dialoggrupp som Anna Sjölander leder, kommer deltagarna att tillsammans fundera kring vad en tillgänglig förskola och skola innebär.

Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. I verktyget ingår en digital del och en tryckt handledning. Verktyget vänder sig till verksamhetschefer, pedagoger, specialpedagoger och elevhälsa inom förskolor och skolor. I paketet ingår också en distanskurs om tillgänglighet och Lärmaterialet DATE (framtaget av Handikappförbunden) som utgör praktiska lektionsplaneringar på temat tillgänglighet och likabehandling.

Plats: Konferensen äger rum på hotell Lappland i Lycksele under två dagar, 27-28 oktober. Anna Sjölander medverkar båda dagarna.

Ytterligare information: Anna Sjölander, rådgivare, mobil 072-716 57 18

Publicerat tisdag 27 oktober 2015 Granskat fredag 27 november 2015