Tidiga insatser för elever i läs- och skrivsvårigheter

Ett nytt studiepaket lanseras nu för lärare till elever i F–3 som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Rätt stöd i rätt tid ska ge fler elever möjligheter att klara skolan.

Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F–3 från Specialpedagogiska skolmyndigheten är ett led i ”Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser”, som gäller sedan ett drygt år tillbaka. 

– Vi vet hur många lärare som kämpar hårt varje dag med elevers läs- och skrivutveckling. Vi har tagit fram det här materialet för att underlätta för alla lärare att ta del av aktuell forskning om hur undervisning och stödinsatser kan utformas i praktiken, säger Aya Stehager, projektledare för studiepaketet.

Studiepaketet bygger på svensk och internationell forskning om läs- och skrivsvårigheter och om hur skolan kan främja elevernas utveckling och lärande. Materialet hjälper lärare att upptäcka elever i riskzon och ger dem praktiskt stöd för att utforma en tillgänglig läs- och skrivundervisning, till exempel när det gäller digitala verktyg eller perioder av intensivundervisning

– Vi har lagt upp studiepaketet så att lärarna arbetar med det både enskilt och gemensamt i arbetslaget, eftersom forskning visar att kollegialt lärande leder till effektiv kompetensutveckling i skolan. Materialet är framtaget som ett stöd och ett verktyg för alla lärare som utformar de tidiga insatserna, som är så viktiga för elever som är i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter, säger Aya Stehager, projektledare för studiepaketet.

För intervju och mer information

Aya Stehager, projektledare, tel: 010-473 55 78, e-post: aya.stehager@spsm.se.

Publicerat tisdag 17 november 2020