Specialpedagogiskt stöd utvecklar förskolor

Alla barn ska få förutsättningar att utveckla sina förmågor i förskolan. När verksamheten behöver mer kunskap kan Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, erbjuda stöd. På konferensen "Behov och möjligheter i förskolan" berättar representanter från Kils och Ljusnarsbergs kommun om sitt samarbete med SPSM för förskolechefer i hela Mellansverige.

Forskare och praktiskt verksamma pedagoger och förskolechefer medverkar på konferensen den 13 november i Örebro. I många fall finns den specialpedagogiska kompetensen i kommunen och hos huvudmannen. När den inte gör det fungerar SPSMs rådgivare som ett kompletterande stöd. Verksamheter med erfarenhet av samarbete med SPSM berättar om hur de arbetat tillsammans myndigheten och visar hur specialpedagogiskt stöd kan utveckla tillgängligheten i förskolan.

Susanne Meuller, förskolechef, Kils kommun samt Eva Lindberg, förskollärare och Pia Nilsson Enqvist, specialpedagog, Ljusnarsbergs kommun, berättar om hur de arbetar förebyggande utifrån en modell SPSM utvecklat specifikt för förskolans verksamhet.

Dessutom medverkar Madeleine Sjöman från Högskolan i Jönköping och forskargruppen CHILD samt representanter från SPSM som berättar mer om myndighetens specialpedagogiska stöd till förskolan.

Datum: torsdagen den 13 november 2014

Plats: Conventum, Lokal: Tunnbindaren, Örebro

Tid: 09.45–15.30

Ytterligare information

Marie Altervall, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Telefon: 010-473 50 46, e-post: marie.altervall@spsm.se

Publicerat onsdag 12 november 2014 Granskat onsdag 2 december 2015