Specialpedagogiska skolmyndigheten ger 16 miljoner i bidrag till skolor i Sveriges nordligaste län

Bidragen går till 24 projekt med syfte att utveckla lärmiljön
för elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Totalt närmare 16 miljoner delas ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för insatser i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län.

Utvecklingsprojekten ska ha målet att utveckla en lärsituation som är tillgänglig och där elever och vuxenstuderande kan känna delaktighet, oavsett funktionsförmåga.

Bidragen för särskilda insatser, så kallade SIS-medel, delas ut till skolhuvudmän, som ansöker om ekonomiskt stöd för att genomföra ett utvecklingsprojekt.

- Med SIS-medel kan vi ge möjligheter för skolor att prova nya arbetssätt eller en ny organisation för att ge förutsättningar för alla elever att lära på sina egna villkor, säger regionchefen Kristiina Kulluvaara.

Exempel på utvecklingsprojekt som får SIS-medel:

  • "Framtidstro", Jämtlands gymnasieförbund, 1 250 000 kronor
  • "Ökad tillgänglighet för vuxenstuderande", Lapplands kommunalförbund, 1 000 000 kronor
  • "Förhållningssätt som utvecklar", Nordanstigs kommun, 468 400 kronor
  • "En tillgänglig studiemiljö i samverkan med TexAs", Skellefteå kommun, 546 000 kronor
  • "Fränstamodellen", Ånge kommun, 200 000 kronor

Utvecklingsprojekt i norra Sverige som fått bidrag (PDF-dokument, 122 bytes)

Nytt för i år är att förskolor kan söka SIS-medel. Därför öppnar Specialpedagogiska skolmyndigheten en ny ansökningsomgång den 15 februari till 29 april för enbart förskolor. Mer information om det kommer att komma på vår webbplats www.spsm.se.

Från och med i år ändras kriterierna för att få SIS-medel. Nu är direktivet att ansökningarna om SIS-medel ska ha målet att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning

SIS-medel kan sökas av huvudmän för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, grundsärskolor, gymnasiesärskolor och kommunernas vuxenutbildning. Ansökan ska skickas in senast 31 augusti i år. Formellt beslut meddelas januari 2017.

Läs mer om SIS-medel och hur man ansöker

Läs om tidigare utvecklingsprojekt

För mer information kontakta:
Karin Grahn, handläggare Norra regionen
Telefon 010-473 53 69
E-post karin.grahn@spsm.se

Publicerat torsdag 4 februari 2016 Granskat onsdag 18 januari 2017