Skolmyndigheter samarbetar för bättre skola

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolinspektionen fördjupar sitt samarbete för att i ännu högre grad förbättra möjligheterna för landets alla elever att få en likvärdig utbildning. Det första konkreta steget inleds idag, den 16 mars, med en utbildningsdag för inspektörerna i Göteborg, den första i sitt slag.

– Vi ser fram emot att på detta sätt stärka vår interna kompetens och få större möjligheter att utveckla tillsynen. Genom att vi lär oss mer, kan vårt arbete leda till en ännu bättre svensk skola, säger Peter Ekborg, biträdande generaldirektör på Skolinspektionen och kontaktperson gentemot Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Utbildningen är den första i sitt slag och kommer att genomföras för alla Skolinspektionens 250 inspektörer under våren. Insatsen är gemensamt planerad och genomförs av rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Samarbetet bidrar till stärka och påskynda arbetet med att nå målen i regeringens funktionshinderspolitiska strategi.

Syftet med utbildningen är flerfaldigt. Inspektörerna får fördjupad kompetens, dels kring deras tillsynsuppdrag med inriktning på elever med funktionsnedsättning, dels hur de kan stödja skolornas utvecklingsarbete i riktning mot en tillgänglig lärmiljö.

– Vi arbetar mot samma mål – att förbättra inspektörernas möjlighet att se hur skolsituationen ser ut för elever med funktionsnedsättning. Genom att vi hittar samarbetsformer stärker vi våra båda myndigheters kompetens och möjligheter att stödja skolornas utvecklingsarbete, säger Ronnie Pettersson, regionchef på SPSM och kontaktperson gentemot Skolinspektionen.

– Det ska bli spännande att se vad den här insatsen kan leda till. Förhoppningen är att den bidrar till ett ytterligare fördjupat samarbete som kan komma eleverna till godo. Studiesituationen för elever med funktionsnedsättning och en tillgänglig lärmiljö är områden som våra myndigheter behöver förhålla sig gemensamt till, säger Lotta Müller, rådgivare hos SPSM och samordnare för samarbetsprojektet.

För mer information, var vänlig kontakta

Peter Ekborg, biträdande generaldirektör, Skolinspektionen
tel 08-586 08 205, peter.ekborg@skolinspektionen.se

Ronnie Pettersson, regionchef Specialpedagogiska skolmyndigheten
tel 010-473 51 93 (även mobil), ronnie.pettersson@spsm.se

Lotta Müller, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten
tel 010-473 55 77 (även mobil), lotta.muller@spsm.se

Bella Danowsky, kommunikatör Specialpedagogiska skolmyndigheten
tel 010-473 54 01 (även mobil), bella.danowsky@spsm.se

Publicerat måndag 16 mars 2015 Granskat onsdag 2 december 2015