Skoldatatek får behövlig vidareutbildning

Skånska skoldatatek får på torsdag den 3 september för första gången någonsin en skräddarsydd fortbildningsdag kring hur de kan ge stöd till elever med andra behov än läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller adhd.

Kommunernas skoldatatek är en viktig kompletterande resurs för att ge elever i behov av särskilt stöd en likvärdig utbildning och ökade möjligheter att nå målen i skolan. Verksamheten är dessutom till stor hjälp för lärarna. Vanligtvis riktar sig skoldatatekens stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och elever med adhd. Skolan möter dock även elever med andra svårigheter och där är skoldatatekens kunskaper inte lika stora.

För att råda bot på detta, ordnar Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för första gången en riktad heldagsutbildning för skoldatatek. Utbildningen hålls torsdag den 3 september kl 9.00–16.30 på Specialpedagogiska skolmyndighetens kontor i Malmö.

Kan följas av fler utbildningsdagar

– Personal från alla skoldatatek i Skåne deltar i denna fortbildning. Faller den väl ut, planerar vi att efterhand ordna liknande fortbildningar även i Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. Syftet är att ge skoldatateken kött på benen kring hur de kan tänka när det gäller olika behov och funktionsnedsättningar, säger John Hanson, rådgivare med it-inriktning hos SPSM och en av kursarrangörerna.

Fortbildningsdagen tar exempelvis upp sådant som alternativa styrsätt av digitala verktyg, it och synnedsättning, it och hörselnedsättning, it och matematik, samt it och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Hoppas på fler skoldatatek

– Ju fler kommuner som har skoldatatek, desto fler elever kan få det stöd de behöver och har rätt till. Många elever kan vittna om hur detta stöd vänt en negativ kurva till något positivt. Det finns dock fortfarande kommuner som saknar skoldatatek idag. Förhoppningen är att de kommuner som fortfarande saknar skoldatatek, kommer att inrätta sådana framöver, säger Sören Henriksen, rådgivare med it-inriktning hos SPSM och kursarrangör.

Ytterligare information:

John Hanson, tel 010-473 53 91 (även mobil), john.hanson@spsm.se

Sören Henriksen, tel 010-473 55 14 (även mobil), soren.henriksen@spsm.se

Bella Danowsky, kommunikatör Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen, tel 010-473 54 01 (även mobil), bella.danowsky@spsm.se

Publicerat onsdag 2 september 2015 Granskat fredag 27 november 2015