Satsning i Jämtland för att alla ska klara gymnasiet

Den 1 november genomför Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Jämtlands gymnasieförbund en inspirationsdag för alla lärare. Inspirationsdagen är en del i projektet Kompetens 2020 (JGY PO1).

Under dagen kommer lärarna bland annat att få chans till reflektion kring vad som gäller i deras uppdrag med extra anpassningar, särskilt stöd, undantag och likvärdighet för att ge alla elever en likvärdig utbildning.

- Det är av största vikt att elever får rätt stöd så tidigt som möjligt som en del i deras utveckling och måluppfyllelse. För att åstadkomma detta behöver lärare veta hur de ska använda regelverket, säger Roland Widlund, rådgivare SPSM.

Göran Eriksson och Eva Malmsten från el- och energiprogrammet på Jämtlands gymnasium kommer att presentera ett projekt som heter Alla ska med. Projektet har bland annat som mål att med hjälp av eleverna bygga en gymnasieutbildning med en holistisk syn på både elev och utbildning. Att skapa struktur och tydlighet som främjar inlärningen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men även får övriga elever att utvecklas optimalt.

Inspirationsdagen genomförs i aulan på Jämtlands Gymnasium Wargentin och pågår mellan klockan 8.30-15.30. Media är välkomna att delta.

Ytterligare information:

Roland Widlund, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten
Mobil: 072-222 95 77
E-post: roland.widlund@spsm.se

Ann-Kristin Jonsson, Jämtlands gymnasieförbund, Fjällgymnasiet
Mobil: 070-685 2945
E-post: ann-kristin.jonsson@fjallgymnasiet.se

 

Publicerat tisdag 1 november 2016