Så kan förskolorna i Norrland få stöd

Alla barn ska få förutsättningar att utveckla sina förmågor i förskolan. När personalen behöver mer kunskap kan Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ge nya insikter och erbjuda stöd. Hur det kan gå till får förskolechefer i Norrland veta mer om på konferensen "Behov och möjligheter i förskolan". Då berättar också Överkalix kommun mer om sitt samarbete med SPSM.

Den 19 november medverkar forskare och praktiker i konferensen som går i Umeå. De bidrar med sina olika perspektiv på vilka behov som finns av specialpedagogiskt stöd i förskolan och vilka möjligheter som finns. I många fall finns den specialpedagogiska kompetensen i kommunen. När den inte gör det kan SPSM:s rådgivare fungera som ett kompletterande stöd.

För att dela med oss av hur det fungerar kommer verksamheter med erfarenhet av samarbete med SPSM att berätta om hur de samverkat med oss. Ann-Sofie Landin, förskolechef i Överkalix kommun, Helén Bergstadius och Marianne Eriksson, båda rådgivare SPSM samtalar om erfarenheter från Ängens förskola där personalen kände ett behov av att bli bättre på att inleda och utveckla samspel och kommunikation utifrån behoven i barngruppen. Samtalet utgår från reflektioner som pedagogerna skrivit i ett brev. Eva Silverplats, rådgivare SPSM berättar om förskolan i Krokoms kommun och ett samarbete som handlat om människor och samspel.

Datum: 19 november
Plats: Umeå, Folkets hus - Studion
Tid: 9.45–15.30

Ytterligare information:
Helén Bergstadius, rådgivare helen.bergstadius@spsm.se telefon 072-741 55 74
Åsa Vikström, regionchef asa.vikstrom@spsm.se telefon 070-653 41 31

Publicerat onsdag 19 november 2014 Granskat onsdag 2 december 2015