Så kan förskolorna få stöd

Alla barn ska få förutsättningar att utveckla sina förmågor i förskolan. När verksamheten behöver mer kunskap kan Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ge nya insikter och erbjuda stöd. Hur det kan gå till får förskolechefer i Stockholm veta mer om i konferensen "Behov och möjligheter i förskolan". Då berättar också representanter från Norrtälje och Danderyds kommun mer om sitt samarbete med SPSM.

Den 4 november medverkar forskare och praktiker i konferensen. De bidrar med olika perspektiv på behov av specialpedagogiskt stöd i förskolan och vilka möjligheter till stöd som finns. I många fall finns den specialpedagogiska kompetensen i kommunen och hos huvudmannen. När den inte gör det kan SPSMs rådgivare fungerar som ett kompletterande stöd. För att dela med oss av hur det fungerar kommer verksamheter med erfarenhet av samarbete med SPSM att berätta om hur de samverkat med oss.

Susanne Karlsdotter, verksamhetschef för förskolan i Norrtälje kommun berättar om processen kring att skapa en tillgänglig förskola för alla barn. Lena Wallin, förskoleexpert i Danderyds kommun talar om hur de använt sig av SPSMs värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.

Datum: 4 november 2014
Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
Tid: 09.45–15.30

Ytterligare information
Elke Mackel-Karlsson, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten, telefon: 010 473 55 52, e-post: elke.mackel-karlsson@spsm.se

Publicerat måndag 3 november 2014 Granskat onsdag 2 december 2015