Så får vi en förskola för alla barn

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar, står det i läroplanen. De flesta som arbetar i förskolan har någon gång mött barn som väckt deras funderingar. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) bjudit in till en utbildningsdag på temat onsdag 25 mars. Förskolepersonal i Gävle kommer då att få veta mer om hur vi skapar en verksamhet för alla barn.

Ulrika Aspeflo, logoped, specialpedagog och författare är inbjuden som föreläsare. Ulrika har lång erfarenhet av att arbeta med barn i olika typer av verksamhet och har tillsammans med Gunilla Gerland skrivit boken, Barn som väcker funderingar.

Anneli Dahlberg och Mari Blomberg arbetar som rådgivare på SPSM i Gävleborgs län. De kommer att tala om hur vi skapar en förskola för alla barn. De berör både yttre villkor och personalens syn på barnen i sin föreläsning.

- Syfte med dagen är att öka kunskaperna om hur vi möter alla barn, berättar Anneli Dahlberg.

Datum: 25 mars
Plats: Gävle, Teknikparken, Nobelvägen 2
Tid: 10.00–16.30

Ytterligare information:
Anneli Dahlberg rådgivare, telefon 070-564 70 66
Mari Blomberg rådgivare, telefon 070-657 74 05

Publicerat onsdag 25 mars 2015 Granskat onsdag 2 december 2015