Så blir utbildningen till vårdnadshavare för barn med synnedsättning eller blindhet

Specialpedagogiska skolmyndigheten har startat ett arbete för att förändra i vilka former och på vilket sätt vi erbjuder utbildning till vårdnadshavare för barn och elever med synnedsättning eller blindhet. Målet är att utbildningen ska erbjudas på ett mer tillgängligt och likvärdigt sätt. Till dess att förändringen är genomförd fortsätter vi som tidigare.

Specialpedagogiska skolmyndigheten kommer alltså att fortsätta ge kurser till vårdnadshavare för barn med synnedsättning eller blindhet under 2020 på samma sätt som vi har gjort tidigare år. Information om datum för kurserna och på vilka orter som kurserna kommer att ges publiceras på myndighetens webbplats senast 20200124.

Myndigheten kommer även fortsättningsvis stå för omkostnader i form av resor och boende som vårdnadshavare eventuellt har för att kunna delta i kurserna.

Vi kommer även att fortsätta att erbjuda tillfällen för barn och elever med synnedsättning att träffas och öva punktskrift under 2020 på samma sätt som vi har gjort tidigare år.

Förändringar på sikt

Det erbjudande vi har idag till vårdnadshavare kommer på sikt att utvecklas så att de ges i olika former och olika medier än enbart bara fysiska kurser. Den förändringen gör vi för att fler vårdnadshavare ska kunna ta del av utbildningen och informationen. Till dess att de nya formerna för utbildning är färdiga kommer vi att fortsätta att erbjuda fysiska kurser för vårdnadshavare. Vi kommer att stå för de omkostnader i form av resor och boende som deltagandet på kurserna innebär för vårdnadshavarna.

Träffarna för barn och elever kommer även de att fortsätta tills Specialpedagogiska skolmyndigheten har säkerställt alternativ för barn och elever som ger möjlighet att öva punktskrift och mötas.

Eftersom det inte ingår i myndighetens uppdrag att ge kurser för barn och elever med synnedsättning så ser vi det som angeläget att föra samtal med syncentraler, intresseorganisationer och Utbildningsdepartementet för att lösa frågan vem det är som ska erbjuda träffar för barn och elever på sikt. Tills frågan är löst kommer Specialpedagogiska skolmyndigheten att fortsätta att ge barn och elever med synnedsättning möjlighet att träffas och öva punktskrift.

För frågor kontakta:

Elisabet Sepulveda, enhetschef Resurscenter syn, tel 010-473 51 30, elisabet.sepulveda@spsm.se

Ronny Kilander, avdelningschef Resurscenteravdelningen, tel 010-473 60 04, ronny.kilander@spsm.se

 

Publicerat fredag 17 januari 2020