Pressinbjudan: SPSM inviger sitt nya huvudkontor i Härnösand

Imorgon onsdag 12 september inviger Sveriges största
skolmyndighet, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), sitt nya huvudkontor i Härnösand. Vi visar våra nya lokaler och berättar om vår verksamhet och planer inför framtiden.

Tid: 12 september kl 14.00 – 16.00
Plats: Nybrogatan 14 C, Härnösand

Generaldirektör Fredrik Malmberg kommer att presentera det spännande skede vi som myndighet är inne i, där vi utvecklar vårt arbete för att barn, unga och vuxna ska få det stöd de har rätt till i sin utbildning. Myndighetens uppdrag är att genom specialpedagogiskt stöd bidra med kunskap, stöd och kompetensutveckling inom det specialpedagogiska området till alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning.

Vi driver även specialskolor för elever i behov av anpassad undervisning, som Kristinaskolan i Härnösand som vänder sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Just nu utvecklar vi vår verksamhet till att också omfatta fjärrundervisning i teckenspråk för elever som har det behovet.

Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag är landsomfattande och viktigt. Vårt stöd är efterfrågat och antalet arbetstillfällen i Härnösand har ökat.

Till invigningen kommer gäster från statliga, regionala, kommunala verksamheter samt intresseorganisationer och andra aktörer som är berörda av vår verksamhet.

Program
14.00 – 14.20 Mingel
14.20 – 14.30 Fredrik Malmberg hälsar välkommen och berättar kort om myndighetens framtidsplaner
14.30 – 14.35 Specialpedagogiskt stöd till kommuner och annat stöd, som läromedel och statsbidrag
14.35 – 14.45 Specialskolor och fjärrundervisning
14.45 – 14.50 Arbetsgivarrollen – utmaningar och möjligheter för Sveriges största skolmyndighet
15.00 – 16.00 Fortsatt mingel med tid för frågor och besök i läromedelsutställningen

För mer information och frågor kontakta Erika Bergman, pressansvarig på Specialpedagogiska skolmyndigheten, tel 070-577 08 83, erika.bergman@spsm.se

 

Publicerat onsdag 26 september 2018