Pressinbjudan: Rekordpublik vill veta mer om hur skolans elevhälsa kan förbättra sitt arbete

Hur ska skolornas elevhälsa användas? Sedan den nya skollagen infördes, har uppdraget för rektorerna och skolornas elevhälsoteam förändrats och innebär fler utmaningar i arbetet med rätten till likvärdig utbildning.

Används elevhälsan för att bevara eller utveckla sitt sätt att arbeta med lärande? Hur kan man arbeta förebyggande och främja både god hälsa och goda skolresultat? Är skolpsykologer skolpsykologer eller elevpsykologer? – Dessa är några av frågorna som ställs under konferensen Rektor med vetande, som hålls i Kristianstad den 16 mars.

Att ämnet är högaktuellt visade sig snabbt. Det stora anmälningstrycket medförde att konferensen med kort varsel fått flyttas till Yllan Konferens & Kongress. Konferensen har fått ett rekordstort deltagande, med 500 skolledare och medlemmar av elevhälsoteamen från södra Sverige.

Namnkunniga föreläsare

Bland föreläsarna finns Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik med särskild inriktning mot skolutveckling och ledarskap samt Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Konferensen anordnas av Högskolan Kristianstad i samarbete med Malmö högskola, Linnéuniversitetet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Pressen välkommen

Pressen är välkommen att närvara vid hela eller delar av konferensen. Programmet (med den felaktiga lokalen) bifogas.

Var vänlig meddela Bella Danowsky om du planerar att komma. Kontaktuppgifter finns nedan.

Välkommen den 16 mars till Yllan Konferens & Kongress, Vidells väg 6, Kristianstad!

Program (PDF-dokument, 412 kB)

Ytterligare information

Bella Danowsky, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen

tel 010-473 54 01 (även mobil). bella.danowsky@spsm.se

Publicerat tisdag 15 mars 2016 Granskat torsdag 24 mars 2016