Pressinbjudan: Ortens betydelse för likvärdigheten i skolan

Brister i likvärdigheten i svensk skola är en fråga som får stor uppmärksamhet. Hur ser elever i utsatta kommuner och förorter på sin skola och hur ser våra specialpedagogiska rådgivare att förutsättningarna för elever med funktionsnedsättning påverkas?

Välkommen till frukostseminarium där Specialpedagogiska skolmyndigheten tillsammans med forskare och andra myndigheter belyser likvärdighet ur ett nationellt perspektiv.

  • Tid: Torsdag 12 mars klockan 08.00 – 09:00 (frukost från kl 07.30)
  • Plats: Stockholm, Waterfront, Nils Ericons plan 4, konferenslokal C4

Under frukostseminariet presenteras betänkandet "Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan" som är en bilaga till Långtidsutredningen 2019, och rapporten "Utanförskap, våld och kärlek till orten – barns röster om att växa upp i utsatta kommuner och förorter" som Barnombudsmannen gav ut 2018.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, med rådgivningsverksamhet över hela landet, bidrar också med sin bild av hur likvärdigheten ser ut i svensk skola och vilka konsekvenser det får för skolors förutsättningar att möta elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Medverkande:

  • Björn Öckert, professor vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, och en av författarna till Långtidsutredningens betänkande.
  • Anna-Karin Hildingson Boqvist, jurist och tidigare vikarierande Barnombudsman, nu generalsekreterare på ECPAT.
  • Åsa Vikström, chef för Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd.
  • Moderator: Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Anmälan: Skicka din anmälan till press@spsm.se

Frukostseminariet kan även följas via vår livesändning på Youtube.

För frågor och intervju, kontakta Kajsa Thunholm, pressekreterare,
010-473 50 51, e-post; press@spsm.se

Publicerat tisdag 10 mars 2020