Pressinbjudan: Ny kartläggning visar brister i utbildning för elever med funktionsnedsättning

Stödet till barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning brister och konsekvensen blir en utbildning som inte är likvärdig. Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar den 27 mars en ny kartläggning där flera rapporter och underlag samlats som beskriver hur utbildningssituationen ser ut för målgruppen.

Tid: Tisdag 27 mars klockan 07:30 – 09:00
Plats: Stockholm, Vasagatan 7, plan 3, konferenslokal Vasa

I kartläggningen "Villkor för utbildning" sätter Specialpedagogiska skolmyndigheten fokus på vad olika studier och rapporter berättar om barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättnings tillgång till en likvärdig och tillgänglig utbildning och trygg lärmiljö.

Kartläggningen visar på flera brister i utbildningen. Barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning kommer sällan själva till tals och får beskriva hur de ser på sin skolsituation, stödet påverkas bland annat av om det finns engagerade föräldrar och det finns en skillnad i om man får stöd beroende på om man är pojke eller flicka .

Under frukostseminariet presenteras kartläggningen och sedan följer ett panelsamtal om hur samhällets olika aktörer kan komma tillrätta med de brister som kartläggningen lyfter.

Medverkande:

  • Moderator: Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Helene Öberg, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
  • Amanda Eriksson, ambassadör för Hjärnkoll som lever med Asperger
  • Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
  • Agneta Söder, ombudsman, Autism- och Aspergerförbundet
  • Åsa Karle, chef Östra regionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Cecilia Löfberg, samordnare forskning och utveckling, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Anmälan: Skicka din anmälan till frukostseminarium@spsm.se

Frukostseminariet kan även följas via vår livesändning på Youtube.

För frågor och intervju, kontakta Emelie Hedberg, kommunikatör,
010-473 57 77, 070-378 58 77, e-post; emelie.hedberg@spsm.se

Publicerat onsdag 26 september 2018