Pressinbjudan: Lyckas i lärandet drar vidare till Göteborg och Malmö

Vårens viktigaste konferensserie kring tillgängliga lärmiljöer kommer till Göteborg och Malmö. Den arrangeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten, och tisdagen den 4 april äger konferensen rum i Göteborg och torsdagen den 6 april i Malmö.

Frågor som konferenserna kretsar kring är:

 • Hur kan vi skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever?
 • Hur ser olika myndigheter på möjligheterna med tillgänglig utbildning?
 • På vilket sätt arbetar man framgångsrikt med att utveckla tillgängliga lärmiljöer?
 • Vad säger forskningen inom området?

Att ämnet tillgängliga lärmiljöer är högaktuellt visade sig snabbt, drygt 200 deltar på konferensen i Göteborg och drygt 200 i Malmö. Deltagarna är främst förvaltningschefer, rektorer, förskolechefer, pedagoger och elevhälsopersonal.

Namnkunniga föreläsare

Innehållet i programmet är indelat under fyra rubriker:

 • Tillgänglighetspaketet
  • SPSM och Projektet DATE från Handikappförbunden
 • Myndigheternas arbete med tillgängliga lärmiljöer
  • SPSM, Skolverket, Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen tillsammans med Sveriges elevråd (SVEA)
 • Tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever?
  • Bengt Persson, professor i specialpedagogik, Ann-Marie Körling, lärare och läsambassadör och Barnombudsmannen
 • En tillgänglig lärmiljö – Kartläggning till handling
  • Pia Persson, SPSM och två lokala exempel på varje ort om hur man tillämpar värderingsverktyget för en tillgänglig utbildning

Pressen välkommen

Pressen är välkommen att närvara vid hela eller delar av konferensen. Program Göteborg (PDF-dokument, 197 bytes)

Program Malmö (PDF-dokument, 197 bytes)

Var vänlig meddela Lena Hammar, samordnare för tillgänglighet på SPSM, om du planerar att komma. Kontaktuppgifter finns nedan.

Välkommen till Scandic Crown i Göteborg tisdagen den 4 april 2017 mellan klockan 09.00 och 16.00 Vägbeskrivning

Välkommen till Clairon Hotell & Congress Malmö Live den 6 april mellan klockan 09.00 och 16.00 Vägbeskrivning

Ytterligare information

Föranmälan till Lena Hammar, samordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, lena.hammar@spsm.se, tel 070-533 53 74

Kontakt på plats i Göteborg: Maude Wildow, rådgivare Västra regionen, tel 073-059 84 00

Kontakt på plats i Malmö: Pia Persson, rådgivare Södra regionen, tel 070-299 05 96

Publicerat måndag 3 april 2017 Granskat tisdag 4 april 2017