Pressinbjudan: Internationell konferens om rätten att lära sig läsa taktilt

Nu är det dags för den internationella konferensen Tactile Reading – den första konferensen i Europa om taktilt läsande. Mer än 300 deltagare från hela världen, både praktiker och forskare, samlas och utbyter idéer och kunskap inom det taktila området, tar del av den senaste forskningen och inspirerar till nya forskningsområden. Dessutom utforskar vi hur taktil läsning kan skapa förutsättningar för konstupplevelser.

Det är en demokratisk rättighet att få läsa hur och när man vill – med ögonen, öronen eller med fingrarna. För att utveckla en god läsförmåga måste barn tidigt introduceras för böcker samt bild- och skriftspråk. På samma sätt måste barn med svår synnedsättning eller blindhet få utveckla sin taktila läsning. Det handlar om möjligheten att studera, ta del av samhällsdebatten, läsupplevelser, uppleva konst och mycket mer, säger Catarina Hägg, SPSM:s projektledare för konferensen.

Därför anordnar Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) en gemensam konferens om taktil läsning.

– Det internationella utbytet inom det taktila området är viktigt eftersom de nationella resurserna inte alltid räcker till. Vi hoppas konferensen kan bidra till framtida samarbeten mellan olika aktörer och länder säger Björn Westling, MTM:s projektledare för konferensen.

När: 5-7 april 2017 med start kl. 13.00 på onsdag den 5 april
Var: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98

Mer än 50 talare från 20 länder

Konferensprogrammet med 47 föreläsningar, indelade på 14 sessioner inom de fyra områdena punktskrift och litteratur, punktskrift och matematik, taktil konst, taktila bilder, universell design och utveckling av taktil förståelse m.m. Se hela programmet här.

De senaste åren har vi fått se taktila konstprojekt som har gjort nationella succéer. Ett av dem är Feeling Van Gogh som är producerat av Van Gogh museum, hör Ann Blokland presentera projektet. Några andra intressanta talare är Yvonne Eriksson professor inom informationsdesign på Mälardalens Högskola samt forskningsledare för avdelningen innovation och produktrealisering, Eduard Gentaz professor inom utvecklingspsykologi på University of Geneva och Cay Holbrook professor inom utbildningsvetenskap på University of British Columbia.

Läs mer på konferenswebben

Ett smalt område som lockar bred publik

Konferensen vänder sig till alla yrkesgrupper som på något sätt arbetar med barn och unga som läser punktskrift och använder det taktila sinnet för kunskapsinhämtning. Programmet har tagits fram för att intressera personer som arbetar med habilitering, pedagoger, bibliotekarier och personer inom konstsektorn, liksom forskare inom olika områden som till exempel pedagogik, läsforskning, kognitionsvetenskap, haptik, informationsdesign, konst och universal design.

SPSM ger specialpedagogiskt stöd, i form av rådgivning och kompetensutveckling samt anpassar läromedel för elever med synnedsättning och blindhet.

MTM arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM producerar och distribuerar taltidningar, talböcker, punktskriftsböcker samt lättläst litteratur och nyheter. MTM arbetar även med forskning och utveckling av ny teknik för produktion och läsning.

Kontaktinformation

För mer information om konferensen:
Björn Westling 08 580 02 786, björn.westling@mtm.se
Catarina Hägg 010 473 53 37, catarina.hagg@spsm.se

Övriga mediefrågor:
Ida Lindström 010 456 57 99, ida.lindstrom@mtm.se

Publicerat måndag 3 april 2017